Locale Altele
Duminica, 23 Ianuarie 2022
Dum, 23 Ian 2022
Câștigătorii concursului „Știu să aplic” organizat de ITM
ITM Satu Mare  - Joi, 21 Aprilie 2016

Campania naţională privind implementarea în sistemul de învăţământ a proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă” are ca obiective creşterea calităţii vieţii prin educarea tinerei generaţii încă de pe băncile şcolii cu privire la importanţa unui mediu de muncă sănătos şi sigur și crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale în vederea intrării pe piaţa muncii.

Motivarea Campaniei Naţionale

Datele statistice analizate periodic de Inspecţia Muncii au evidenţiat faptul că, datorită condiţiilor sociale în care trăiesc tinerii români, aceştia sunt doritori să se angajeze imediat după împlinirea vârstei de 16 ani şi chiar mai devreme. Cei mai mulţi prestează munci sezoniere în timpul vacanţelor de vară. Ei sunt tentaţi să lucreze fără forme legale şi să accepte munci nepotrivite cu insuficienta lor maturitate fizică şi mentală. Astfel se expun riscului de accidentare deoarece tinereţea îi îndeamnă să practice meserii riscante şi/sau solicitante din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă,  împiedicându-i de cele mai multe ori să-şi recunoască limitele.

Strategia Comunitară în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a pus accentul pe nevoia de „educare şi creştere a conştientizării din stadii timpurii” şi, de asemenea, a subliniat faptul că educaţia şi cultura de prevenire a riscurilor sunt factori cheie pentru îmbunătăţirea calităţii muncii. Strategia recunoştea vulnerabilitatea tinerilor lucrători şi, prin urmare, necesitatea de a se acorda atenţie nevoilor lor de conştientizare a riscurilor profesionale şi de cunoaştere a dreptului lor la locuri de muncă sigure şi sănătoase, anterior intrării pe piaţa muncii. 

Statisticile arată că tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani sunt mai predispuşi la accidente grave la locul de muncă decât adulţii mai în vârstă. Ei pot fi expuşi unor condiţii de muncă inadecvate, care să ducă la apariţia unor boli profesionale fie chiar din tinereţe, fie mai târziu în viaţă.

Fiind nou veniţi în câmpul muncii, este posibil ca tinerilor să le lipsească experienţa şi, adesea, maturitatea fizică şi psihologică. Este posibil ca ei să nu acorde importanţa cuvenită riscurilor cu care se confruntă. Există şi alţi factori care îi expun pe tineri unor riscuri mai mari, precum:

-  nivelul insuficient de competenţe şi de formare;

-  necunoaşterea drepturilor proprii şi a obligaţiilor angajatorului;

-  insuficientă încredere pentru a semnala eventualele probleme;

-  nerecunoaşterea de către angajatori a protecţiei suplimentare de care au nevoie lucrătorii tineri.

Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă elaborează  statistici şi monitorizează riscurile la care sunt expuşi tinerii, sprijinind  schimbul de bune practici pentru ca tinerii să fie protejaţi la locul de muncă.

Este responsabilitatea angajatorilor să protejeze sănătatea şi securitatea lucrătorilor, acordând o atenţie specială lucrătorilor tineri. Angajatorii trebuie să evalueze riscurile înainte ca tinerii să înceapă lucrul şi să adopte măsurile necesare pentru a-i proteja.

Tinerilor trebuie să li se încredinţeze sarcini adecvate şi să li se asigure formarea şi supravegherea corespunzătoare. Angajatorii ar trebui să promoveze o cultură solidă a siguranţei şi să îi implice pe angajaţii tineri în aspectele legate de siguranţă. Există reguli speciale care se aplică în cazul angajaţilor cu vârsta sub 18 ani.

Directiva 94/33/CE privind protecţia tinerilor la locul de muncă  stabileşte obligaţiile legale ale angajatorilor. Aceste obligaţii sunt incluse în reglementările fiecărui stat membru. Această Directivă a fost transpusă în legislaţia naţională prin H.G. nr. 600/2007.

Ministerul Educaţiei Naţionale a introdus în calendarul Activităţilor Educative Regionale concursul de specialitate „Ştiu şi aplic. Securitatea și sănătatea în muncă de deprinde de pe băncile școlii!” în perioada 18-22 aprilie 2016, în săptămâna denumită „Şcoala altfel: Să ştii mai multe! Să fii mai bun!”.

La concursul organizat la I.T.M. Satu Mare în data de 20 aprilie 2016 de către Inspectoratul Şcolar Judeţean în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă au participat 25 elevi de la 8 unităţi de învăţământ.

Pe primele 3 locuri s-au clasat următorii participanţi:

Locul I: Varga Miklos şi Jonas Noemi de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „George Emil Palade” Satu Mare, profesor coordonator Habermuller Eleonora;

Locul II: Macovei Gheorghe şi Ursan Lucas de la Colegiul Tehnic de Transporturi şi Telecomunicaţii „Ion I.C. Brătianu”  Satu Mare, profesor coordonator Illes Gheorghe;

Locul III: Dulf Mădălina şi Jojiban Anca de la Colegiul Tehnic „Eliza Zamfirescu” Satu Mare, profesor coordonator Lazăr Daria.

În perioada 13-15 mai 2016 echipele clasate pe primele 3 locuri vor participa la faza naţională a concursului „Ştiu şi aplic !” .

La reuşita evenimentului a contribuit şi un agent economic având ca obiect de activitate comercializarea unor echipamente de protecţie,  organizând o expoziţie de echipamente individuale de protecţie, prilej cu care elevii participanţi la concurs au avut ocazia de a se familiariza cu utilizarea echipamentului individual de protecţie şi de a înţelege importanţa utilizării corecte a acestuia.

 

 

Tags: campanie  concurs  itm  castigatori  
1260 vizite
Distribuie pe