Locale Altele
Vineri, 30 Octombrie 2020
Vin, 30 Oct 2020
LocaleEvenimentAdministratieSocialCulturalPoliticEconomicInfracţionalitateEducaţieReligieSportAlteleOh Canada
Ne găsești pe Facebook

InterneExterneAlteleDivertismentŞtiinţă/TehnolologieAuto/MotoSănătateLifestyleGalerie FotoParty Foto
Reuniune transnațională de învățare, predare, formare la Școala „Lucian Blaga”
Scoala Gimnaziala „Lucian Blaga” Satu Mare  - Marti, 13 Martie 2018

În perioada 5 - 9  martie 2018 la Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Satu Mare s-a desfăşurat cea de-a patra întâlnire transnaţională de învăţare/ predare/ formare - TTLA a proiectului Erasmus+ cu nr. 2016-1-RO01-KA219-024388 „Hands in hands”, coordonat de şcoala gazdă.

Au participat la această reuniune elevi și profesori din echipele de proiect ale țărilor partenere Portugalia, Croaţia, Polonia și Germania. Aceștia, alături de elevii și profesorii de la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” au participat la diverse activităţi pe perioada şederii partenerilor în România.

Programul întâlnirii a debutat cu o vizită la școala gazdă și o întâlnire cu reprezentanții comunității locale: domnul primar al municipiului Satu Mare Gabor Kereskeny și doamna viceprimar Doina Feher organizată la Primăria Satu Mare. Apoi s-a vizitat orașul.

De asemenea, programul a inclus şedinţe de proiect, în cadrul cărora au fost prezentate proiectele de tip Comenius sau de tip Erasmus+ derulate anterior de ţările partenere, ca exemple de bună practică, precum şi informarea privind întâlnirea transnaţională care a avut loc în Polonia în luna decembrie. La cea de-a doua întâlnire a profesorilor au fost discutate şi stabilite activitățile și termenele de realizare a acestora, incluse în programul proectului pentru a fi derulate de școlile partenere, precum și cele planificate pentru următoarea întâlnire de predare/ învăţare/ formare, programată în luna aprilie în Turcia.

S-au desfășurat activități de predare-învățare în care au fost implicați elevii și profesorii din echipele de proiect, prin intermediul jocurilor la disciplinele Educație socială privind drepturile copilului (prof. Camelia Dumitru), Limba engleză (prof. Gheorghina Ciontoș), Educație fizică (prof. Raluca Kiss) și un atelier de lucru care a vizat comunicarea și învățarea limbii susținut de prof. Sorana Bojuc-Teodorescu, unde elevii au realizat în comun un minidicționar de comunicare în limba engleză, respectiv în limbile țărilor din proiect. Elevii oaspeți au participat, de asemenea, alături de gazdele lor la orele din programul școlar. Totodată, programul a cuprins ateliere de lucru, prin care au fost prezentate și valorificate tradițiile românești.

Lecțiile deschise și atelierele de lucru au vizat învăţarea integrată a limbii şi a cetăţeniei democratice, prin integrarea unor metode şi strategii de predare-învăţare activ-participative bazate pe joc, având în vedere tematica proiectului. Jocul a fost utilizat ca mijloc de comunicare între elevi, de descorerire personală, de respect reciproc, un mod prin care elevii au descoperit și au dobândit abilități de comunicare eficientă în cadrul grupului. Jocul este definit ca o metodă activă de predare-învăţare bazată pe stimularea unei funcţii, relaţii, activităţi. Jocul este de asemenea un mijloc important de manifestare şi de formare a emoţiilor şi sentimentelor social-morale, acordându-se atenţie analizei jocului.

A fost realizată şi o activitate de joc de rol pentru prezentarea Legendei mărţişorului, având în vedere că jocul de rol are un larg câmp de manifestare şi constituie un excelent mijloc de activizare a elevilor. Elevii au lucrat în grupuri, iar profesorii au folosit metode inovative pe care le vor aplica și în viitor în cadrul orelor. Aceste activităţi au fost realizate cu ajutorul instrumetelor şi aplicaţiilor TIC, folosind strategii activ-participative, care au condus la îmbunătăţirea competenţelor lingvistice și la o mai bună înţelegere a interconexiunilor dintre educația formală și cea non-formală. În același timp acestea au avut ca rezultat confecţionarea de mijloace didactice în cadrul activităţilor, care constituie produse ale proiectului.

Printre rezulatele realizate în cadrul acestei reuniuni enumerăm participarea la elaborarea ghidului metodologic: activitățile didactice sunt evidențiate pe platforma eTwinning, la pagina proiectului, unde fiecare țară parteneră popularizează planurile și scenariul didactic pentru trei lecții derulate în cadrul activităților de proiect în care metodele didactice se bazează pe joc; totodată, atât lecțiile deschise, cât și atelierele sau întâlnirile de lucru de la fiecare întâlnire sunt prezentate în albumul proiectului, iar la viitoarea întâlnire se va realiza o expoziție care va cuprinde fotografii și descrierea acestora. La final se va realiza și un film de prezentare a tuturor activităților de proiect, de la fiecare întâlnire între parteneri.

Echipa de proiect a școlii gazdă, constituită din: profesor coordonator Sorana Bojuc-Teodrescu, director profesor Ioan Gozar, profesor Carmen Man, profesor Gheorghina Ciontoș, profesor Maria Gozar, profesor Camelia Dumitru, profesor Raluca Kiss au actualizat panourile mobile din holul școlii, prin care au fost prezentate activitățile de lansare a proiectului, întâlnirile de proiect, diseminările fiecărei întâlniri transnaționale – la clasele de elevi, la Consiliile Profesorale, la întâlnirile cu părinții, diseminarea unui an de derulare a proiectului, întâlnirile online dintre elevi și profesori, activitățile derulate în școală în perioada traversată până acum din proiect.

În perioada următoare, până la viitoarea reuniune de proiect care va avea loc în luna aprilie, echipa de proiect de la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Satu Mare va realiza o revistă în care vor fi prezentate activitățile derulate în România și rezultatele obținute. Profesorii vor participa la ateliere care au în discutie proiectul, pentru popularizarea rezultatelor în rândul cadrelor didactice. De asemenea elevii vor participa la ateliere pentru popularizarea rezultatelor și de pregatire lingvistică, pregătind materialele pentru viitoarea reuniune.

Este foarte importantă și implicarea părinților, de aceea se vor organiza întâlniri cu aceștia pentru a li se comunica activitățile proiectului și pentru a-i consulta în vederea cuprinderii propunerilor și ideilor pe care aceștia le au cu privire la derularea sa. Se vor populariza rezultatele în Consiliul Profesoral și în Consiliul de Administratie al școlii, în cadrul cărora se vor realiza studii comparative privind impactul pe care îl au metodele de predare prin joc, versus metodele tradiționale de predare.

Elevii şi profesorii din echipele de proiect vor comunica permanent prin intermediul platformei eTwinning și al aplicației Skype, atât pentru a se cunoaşte mai bine, cât şi pentru a disemina activităţile organizate pe parcurs în fiecare ţară.

Cadrele didactice din echipa de proiect au realizat și vor realiza lecţii în care aplică metode interactive şi învăţarea prin joc, precum şi în cadrul unor activităţi extracurriculare la care participă toţi elevii școlii, în vederea realizării unor activităţi transdisciplinare şi pentru a împărtăşi şi celorlalţi colegi din şcoală metode inovative.

Activitățile derulate pe parcursul săptămânii petrecute de parteneri în România au vizat determinarea adoptării de către elevi a unei atitudini pozitive faţă de lumea la care ne raportăm, să împărtăşească experienţe specifice fiecărei ţări şi să trăiască experienţe comune în cadrul întâlnirii de proiect, să exprime sentimente şi să producă exemple de bună practică pe care să le ofere mai departe, comunităţilor şcolare din care provin. Prin intermediul activităţilor organizate: ateliere de lucru, activităţi culturale (prezentarea şcolilor, a specificului şi a istoriei locale, ocupaţii, jocuri specifice, muzică şi dansuri specifice, obieciuri gastronomice, tursimul și tradițiile locale) elevii au dobândit noi competenţe, au socializat şi au învăţat să coopereze, construind activităţile prin redescoperirea jocurilor copilăriei ca limbaj universal de invăţare de comportamente, valori şi atitudini.

O zi a fost dedidcată vizitării unor obiective prin care gazdele au ales să prezinte specificul național și tradițional al zonei, astfel că s-a organizat o excursie Tur Oaș - Maramureș, cu vizitarea: Centrului de Informare Turistică de la Vama, unde doamna profesoară Mihaela Grigorean a primit oaspeții cu ospitalitatea caracteristică zonei și a prezentat specificul și tradițiile Țării Oașului, Centrul de ceramică de la Vama, Cimitirul Vesel de la Săpânța, Muzeul Memorial al Victimelor Comunismului și al Rezistentei de la Sighet și orașul Baia Mare.

Elevii Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” au susținut un program artistic dedicat partenerilor, în cdrul căruia au prezentat momente artistice dedicate fiecărei țări partenere: dansuri, cântece specifice, precum și un joc de rol reprezentând Legenda mărțișorului, moment încheiat cu un atelier de lucru în care au fost confecționate mărțișoare.

De asemenea s-a efectuat o vizită de lucru la Școala Gimnazială Odoreu, unde elevii gazdă au prezentat un scurt program artistic și s-a organizat un atelier de lucru în care s-au realizat felicitări pentru Ziua Mamei.

Au fost organizate activități recreative sportive și culturale, de socializare și cunoaștere a partenerilor și o activitate gastronomică unde au fost prezentate produse tradiționale românești.


Implicarea activă a părinţilor în găzduirea elevilor din ţările participante, precum şi la activităţile de la finalizarea întâlnirii, sudarea relaţiilor dintre aceştia şi copiii lor, reunirea familiilor şi sublinierea importanţei pe care o are peterecerea timpului liber împreună: copii – părinţi – profesori au fost, de asemenea, preocupări permanente în cadrul acestei reuniuni.

Tags: reuniune  predare  invatare  formare  erasmus  
1105 vizite
Distribuie pe