Locale Altele
Miercuri, 19 Iunie 2024
Mie, 19 Iun 2024
LocaleEvenimentAdministratieSocialCulturalPoliticEconomicInfracţionalitateEducaţieReligieSportAlteleOh Canada
Ne găsești pe Facebook


InterneExterneAlteleDivertismentŞtiinţă/TehnolologieAuto/MotoSănătateLifestyleGalerie FotoParty Foto
Peste 71.000 sătmăreni vor primi pachete cu ajutoare de la UE
Prefectura Satu Mare  - Marti, 8 Septembrie 2015

Instituția Prefectului Județul Satu Mare, în vederea implementării în bune condiții a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2015 și la solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, a finalizat lista numărului de  beneficiari pentru fiecare unitate administrativ-teritorială,  în colaborare cu serviciile deconcentrate din cadrul Ministerului Muncii,  Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) și cu Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului din cadrul Consiliului Județean Satu Mare.

Conform HG Nr. 799 din 17 septembrie 2014 privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD sunt:

   a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

    b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

    d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv;

    e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv;

    f) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv;

    g) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;

  h) persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a) - g), stabilite prin dispoziţie a primarului.

Noutatea sesiunii din acest an este apariția unei noi categorii de beneficiari eligibili – punctul  h) - numărul acestor beneficiari fiind stabilit de fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT) prin dispoziție a Primarului.

Față de anul 2014, când în județul Satu Mare am avut  46.741 beneficiari, anul acesta numărul estimat de beneficiari este de  71.377 din care peste 16.000 de persoane sunt estimațe de  UAT ca fiind eligibile conform categoriei h).

Datele finale au fost transmise Ministerului Fondurilor Europene și servesc la fundamentarea necesarului achiziției publice la nivel național. Primăriile care au  comunicat date eronate  vor fi implicate în eventuale acțiuni de redistribuire și de compensare între UAT.

Necesarul de pachete cu alimente se prezintă astfel:

 

Nr crt.

Primăria

HG. nr. 799/2014 însumat  lit a), b), c), d), e), f), g)

HG. nr. 799/2014  lit h)

TOTAL PE UAT

1

SATU MARE

6721

2300

9021

2

CAREI

2598

150

2748

3

NEGRESTI-OAS

1634

500

2134

4

TASNAD

1658

320

1978

5

ARDUD

1257

120

1377

6

LIVADA

806

500

1306

7

ACAS

899

350

1249

8

ANDRID

944

285

1229

9

APA

673

150

823

10

AGRIŞ

769

15

784

11

BATARCI

431

16

447

12

BELTIUG

909

100

1009

13

BERVENI

569

128

697

14

BIXAD

654

13

667

15

BARSAU

287

80

367

16

BOGDAND

587

1252

1839

17

BOTIZ

388

90

478

18

CALINESTI-OAS

620

20

640

19

CAMARZANA

286

0

286

20

CAMIN

253

78

331

21

CAPLENI

420

130

550

22

CAUAS

690

1100

1790

23

CEHAL

486

100

586

24

CERTEZE

831

256

1087

25

CIUMEŞTI

385

35

420

26

CRAIDOROLT

824

120

944

27

CRUCISOR

472

437

909

28

CULCIU

750

60

810

29

DOBA

531

200

731

30

DOROLT

999

350

1349

31

FOIENI

285

7

292

32

GHERTA MICA

554

350

904

33

HALMEU

765

25

790

34

HODOD

1092

450

1542

35

HOMOROADE

450

50

500

36

LAZURI

769

500

1269

37

MEDIESU AURIT

1452

955

2407

38

MICULA

1126

75

1201

39

MOFTIN

1083

596

1679

40

ODOREU

849

58

907

41

ORASU NOU

414

236

650

42

PAULESTI

1206

180

1386

43

PETRESTI

380

50

430

44

PIR

317

150

467

45

PISCOLT

835

100

935

46

POMI

473

100

573

47

PORUMBEŞTI

813

25

838

48

RACSA

428

47

475

49

SANISLAU

871

500

1371

50

SANTAU

375

153

528

51

SACASENI

364

150

514

52

SAUCA

672

120

792

53

SOCOND

1702

480

2182

54

SUPUR

1064

255

1319

55

TARNA MARE

886

50

936

56

TEREBESTI

370

70

440

57

TIREAM

772

110

882

58

TIRSOLT

217

22

239

59

TURT

1200

500

1700

60

TURULUNG

1182

457

1639

61

URZICENI

301

50

351

62

VALEA VINULUI

352

30

382

63

VAMA

420

20

440

64

VETIS

946

47

993

65

VIILE SATU MARE

758

40

798

 

TOTAL

55074

16263

71337

2051 vizite
Distribuie pe