Locale Altele
Miercuri, 1 Decembrie 2021
Mie, 1 Dec 2021
În atenția absolvenților
AJOFM Satu Mare  - Joi, 25 August 2016

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare oferă servicii absolvenților care se înregistrează, în termen de 60 de zile de la absolvire în vederea încadrării în muncă.

Pentru înregistrare ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, absolvenții vor depune următoarele documente:

1.actul de identitate, in original si copie;

2.adeverinta medicala cu mentiunea “ apt de munca”

3.actele de studii si calificare din care sa rezulte absolvirea formei de invatamant, in original si copie.

Ca urmare a inregistrarii la agentie, absolventii beneficiaza de:

Informare si consiliere profesionala-ansamblu de servicii care are ca scop evaluarea si autoevaluarea  personalitatii in vederea orientarii  profesionale, instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca, tehnici  de prezentare la interviuri de angajare.

Medierea muncii-punerea in contact cu angajatorii care ofera locuri de munca vacante in accord cu pregatirea, aptitudinile si interesele lor.

Formarea profesionala-asigura initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea in diferite meserii solicitate pe piata muncii.

Indemnizatie de somaj

Absolventii, care, intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire, nu s-au incadrat in munca potrivit  pregatirii profesionale, sunt inregistrati la agentie sau punctele de lucru din raza de domiciliu, nu urmeaza o forma de invatamant, nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare, pot  solicita acordarea indemnizatiei de somaj.Aceasta se acorda timp de șase luni si este de 250lei.

Complectarea  veniturilor salariale

Absolventii inregistrati la agentie , care se angajeaza cu norma intreaga pentru o perioada mai mare de 12 luni beneficiaza de o prima de incadrare in valoare de 500 lei.

Acest drept se solicita in termen de maximum 60 de zile de la data angajarii.

Absolventii, care primesc indemnizatie de somaj, si se angajeaza cu norma intreaga pentru o perioada  mai mare de 12 luni, in perioada de acordare a indemnizatiei, beneficiaza de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat.Acest drept se solicita in termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajarii.

Prime de mobilitate

-prima de incadrare-absolventii care, in perioada in care li se acorda indemnizatia de somaj, se incadreaza in munca intr-o localitate situate la o distanta mai mare de 50 de km de localitatea de domiciliu, beneficiaza de o prima de incadrare egala cu de doua ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data acordarii.

-prima de instalare –absolventii care, in perioada in care li se acorda indemnizatia de somaj, se incadreaza  intr-o alta localitate sic a urmare a acestui fapt isi schimba domiciliu, primesc o prima de instalare egala cu de sapte ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data instalarii.

Atat prima de incadrare cat si prima de instalare se restituie integral de catre angajat daca inceteaza raporturile de munca din motive imputabile lui intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca.

 

Tags: absolventi  ajofm satu mare  promotia 2016  
978 vizite
Distribuie pe