Locale Altele
Vineri, 3 Februarie 2023
Vin, 3 Feb 2023
Inspectorii de muncă au împărțit anul trecut amenzi de 1,4 milioane de lei în județul Satu Mare
ITM Satu Mare  - Joi, 19 Ianuarie 2023

În cursul anului 2022, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 1.893 de controale, din care 1.121 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 772 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 1.519 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 2.482 măsuri pentru înlăturarea acestora.

I. Control Relații de muncă

În cursul anului 2022 s-au efectuat 1.121 de controale în domeniul relaţiilor de muncă la angajatorii din judeţul nostru, s-au aplicat în total 460 sancţiuni contravenţionale, din care 107 amenzi în valoare totală de 869.900 lei și 353 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 1.369 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

II. Control securitate și sănătate în muncă

În domeniul securității și sănătății în muncă, în cursul anului 2022,  au fost efectuate    772 controale, fiind constatate 1.059 deficiențe (neconformități față de prevederile  legale). Au fost aplicate 1.059 sancțiuni contravenționale,  din care 79 amenzi în valoare totală de 490.500 lei și 980 avertismente. Au fost dispuse 1.113 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

III. Evidența muncii

În cursul anului 2022 au fost eliberate 402 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM, 3.309 certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii şi au fost eliberate 1.204 parole privind transmiterea revisal on-line de către angajatori. Au fost eliberate 178 carnete de muncă rămase neridicate de către titularii acestora. 

IV. Soluționarea petițiilor și solicitărilor de informații de interes public

În anul 2022 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare un total de 2.027 petiții şi solicitări de informaţii din care 501 sesizări de la persoane fizice și 1.526 solicitări de informații, comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 

424 vizite
Distribuie pe