Locale Altele
Duminica, 26 Martie 2023
Dum, 26 Mar 2023
Lansarea proiectului “Dezvoltarea serviciilor de educaţie antepreşcolară în oraşul Negreşti-Oaş”
Primăria Negrești-Oaș  - Vineri, 13 Mai 2022Orașul Negrești-Oaș, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului cu titlul “Dezvoltarea serviciilor de educaţie antepreşcolară în oraşul Negreşti-Oaş”, cod SMIS 135735, contract de finanțare nr. 111976/DGPECU/08.12.2020.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 6: Educație si competente, Componenta 1 – Dezvoltarea Serviciilor de Educație Antepreșolară - Regiuni mai puțin dezvoltate,  Operațiunea - Creșterea participării la învățământul antepreșcolar si preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a scolii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma si a celor din mediul rural.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea participării la învățământul ante-preșcolar pentru un număr de 73 de copii din orașul Negresti-Oaș și satele invecinate, în special a grupurilor de risc de părăsire a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma (minim 19 copii) și a celor din mediul rural (minim 12). Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 6.2 - Creșterea participării la învățământul ante-prescolar și prescolar, în special a grupurilor cu risc de părasire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural.

Obiective specifice:

- Implicarea în actul educațional în vederea sprijinirii participării la învățământul antepreșcolar și dezvoltarea competențelor parentale pentru un număr de minim 80 de părinți/tutori/persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați în străinătate prin programe de educație parentală și activități de consiliere și informare;

- Îmbunătățirea/dezvoltarea competențelor unui numar de 16 angajați/personal din creșe (educatori, personal de sprjin/ingrijitori), prin programe de formare în vederea asigurării unor resurse umane calificate și de calitate în învățământul antepreșcolar;

- Asigurarea, dezvoltarea și utilizarea de noi servicii și materiale de învățare pentru 73 de copii din învățământul antepreșcolar, în special pentru copiii de etnie romă (19) și cu accent pe cei din mediul rural (12) din orașul Negrești-Oaș și satele învecinate;

- Sprijinirea participării la învățământul antepreșcolar și școlar a copiilor din Orașul Negrești-Oaș și satele învecinate (minim 73) prin campanie de informare și conștientizare și organizarea de 3 conferințe locale, privind importanța educației timpurii/educației timpurii incluzive (importanța primilor trei ani din viața unui copil).

Grupul țintă al proiectului este constituit din 73 copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 2 ani,  din care cel puțin 12 copii din mediul rural și 19 de etnie roma.

Rezultate preconizate: 73 copii antepreșcolari beneficiari ai serviciilor de creșă; 80 de părinți/tutori beneficiari de educație parentală;  16 educatori/personal de sprijin/ingrijitori pregătiți și instruiți; 

Bugetul total al proiectului este de 2.708.871,01 lei, din care 2.302.540,38 lei finanțare nerambursabilă din FSE, 352.153,21 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național și 54.177,4 lei valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului.

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 09.12.2020 și data 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

1532 vizite
Distribuie pe