Locale Altele
Joi, 11 August 2022
Joi, 11 Aug 2022
Lansarea proiectului cu titlul “Consolidarea capacitatii unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala Acas in vederea gestionarii crizei COVID_19”, cod SMIS 149883, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020
SM Online  - Vineri, 24 Iunie 2022

Şcoala Gimnazială Acâş, cu sediul în Acâş, nr. 232, județul Satu Mare, deruleaza proiectul “Consolidarea capacitatii unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala Acas in vederea gestionarii crizei COVID_19”, cod SMIS 149883 finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 10 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, Obiectivul Specific (OS) 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.085.655,89 lei (un million optzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci şi cinci lei şi optzeci şi nouă bani), din care valoare totală eligibilă 1.085.655,89 lei și valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 1.085.655,89 lei.

Perioada de implementare a Proiectului este de 6 luni, respectiv între data 01 Februarie 2022 și data 31 Iulie 2022, aceasta cuprinzând, daca este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 și diminuarea riscului de infectare cu virusul Sars-Cov-2, prin dotarea Școlii Gimnaziale Acâş cu aparatură medicală, dispozitive și echipamente de protecție individuală și dezinfectanți necesare asigurării unei protecții sanitare și epidemiologice adecvate.

Obiectivul general si scopul proiectului vor fi realizate prin intermediul urmatoarelor obiective specifice ale proiectului:

1. Asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2 prin asigurarea necesarului de echipamente de protecție personală pentru elevii și persoanele implicate în activitatea educațională;

2. Asigurarea necesarului de dezinfectanți pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime desfășurării activitaților didactice și diminuarea raspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2;

3. Dotarea unității de învățământ Acâş cu dispozitive medicale destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2, conform Anexei 10.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

1. Activitatea Management de proiect va avea ca rezultat: asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului;

2. Achizitie echipamente de protecție / dispozitive medicale - Asigurarea măsurilor sanitare și de protecție / achiziția bunurilor și serviciilor va avea ca rezultat: asigurarea dotarilor și echipamentelor necesare în contextul gestionarii crizei COVID 19;

3. Activitatea Informare si publicitate va avea ca rezultat: asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparența pentru proiectele finanțate din fonduri europene, conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuala.

Rezultatele contribuie la desfășurarea activității educaționale în condiții de siguranță sanitară și epidemiologică.

Şcoala Gimnazială Acâş,
Nr. 232, Județul Satu Mare
Tel / fax: 0743 399 241 / 0261 871 044
Mail: scoalaacas@yahoo.com

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020
2752 vizite
Distribuie pe