Locale Altele
Duminica, 4 Decembrie 2022
Dum, 4 Dec 2022
LocaleSportAlteleAlteleOh Canada
Ne găsești pe Facebook

InterneExterneAlteleAlteleDivertismentŞtiinţă/TehnolologieAuto/MotoSănătateLifestyleGalerie FotoParty Foto
Întreprinderile au la dispoziție până la 500.000 de euro finanțare pentru centrale fotovoltaice/de cogenerare
SM Online  - Marti, 25 Octombrie 2022

Autoritatea de Management POIM a lansat ghidul pentru două apeluri de finanțare care sprijină implementarea proiectelor de producere de energie din surse regenerabile:

  • Apel de proiecte 1: Măsura de ajutor de stat pentru producția de energie din surse regenerabile.
  • Apel de proiecte 2: Măsura de ajutor de stat pentru producția de energie din surse regenerabile – pentru grupele de clase CAEN 10 și din grupa de clase CAEN 11, codurile CAEN 1106 și 1107.

Proiectele vor fi finanțate prin intermediul Programului Operațional Infrastructura Mare, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectivul specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor.

Activitățile eligibile în cadrul proiectului sunt:

  • Investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din resurse regenerabile (cu excepția biomasei), destinate consumului propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului (putere instalată de până la 400 kW pe loc de consum);
  • Investiții în lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, prin adăugarea la instalațiile de cogenerare / trigenerare existente a unor instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

Achiziționarea de pompe de caldură sau panouri fotovoltaice este cheltuială eligibilă pentru această categorie de investiții.

Proiectele vizând stocarea energiei nu sunt eligibile în cadrul apelurilor de proiecte lansate.

Societățile care pot beneficia de această oportunitate de finanțare sunt:

  • Microîntreprinerile, întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite la art. 2 lit i), cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 și
  • Întreprinderile mari cu excepția întreprinderilor cu activitățile enumerate în anexa 1 la Hotarârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificărilor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în anexa I la Directiva 2003/87/CE.

Bugetul total alocat apelului de proiecte este 200.000.000 euro, din care 115.000.000 de euro pentru Apel 1, respectiv 85.000.000 pentru Apel 2 (CAEN 10 și 11 - parțial).

Valoarea grantului acordat este cuprins între 50.000 euro și 500.000 de euro, cu o intensitate a finanțării cuprinsă între 30% și 65%.

Valoarea proiectului nu trebuie limitată la 500.000 euro, solicitantul având posibilitatea de a-și asuma o valoare mai mare prin intermediul costurilor neeligibile.

Pentru depunerea proiectului companiile trebuie să prezinte o analiză energetică realizată de către un expert independent / autorizat.

2011 vizite
Distribuie pe