Locale Altele
Miercuri, 20 Octombrie 2021
Mie, 20 Oct 2021
Conservarea valorilor naturale din Ariile Protejate „Râul Tur”
Veronica Hodas  - Luni, 18 Aprilie 2016

Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare a organizat luni, la Casa Verde din Grădina Romei, conferința de închidere a proiectului „Conservarea valorilor naturale și peisagistice din Ariile Protejate Râul Tur” în cadrul căreia au fost prezentate realizările proiectului, metodele de gospodărire durabilă a pajiștilor și programele de finanțare aplicabile pajiștilor din Ariile Protejate „Râul Tur”.

Conform președintelui Societății Carpatine Ardeleană, Mark – Nagy Janos, la eveniment au fost invitați să participe asociațiile de crescători de animale și instituțiile care se ocupă de agricultură, de finanțarea agriculturii, de pajiști în mod special. „Prin acest proiect am reușit să realizăm un ghid de gestionare durabilă a pajiștilor. Este un ghid care se bazează pe cercetări amănunțite ale pajiștilor din Ariile Protejate Râul Tur și care dă un ajutor gestionarilor de pajiști. Un ghid care le arată cum să gospodărească pajiștile astfel încât să fie util atât pentru natură, cât și pentru animalele lor”.

Proiectul „Conservarea valorilor naturale și peisagistice din Ariile Protejate Râul Tur” a fost derulat de către Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare în parteneriat cu Composesoratul Iojib și Asociația Crescătorilor de Taurine din Satul Turulung în perioada 1.06.2014-30.04.2016.

Proiectul a fost finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Valoarea finanțării nerambursabile a fost de 100.912, 13 euro.

Problemele pajiștilor valoroase din Ariile Protejate „Râul Tur” sunt defrișarea pășunilor cu arbori, tăierea/lipsa arborilor de la limitele pajiștilor și marginea drumurilor, desecarea habitatealor umede, a băltoacelor permanente sau temporare formate în zonele depresionare ale pajiștilor și folosirea metodei „clasice” de îmbunătățirea pajiștilor prin care se distrug habitatele de reproducere și de hrănire ale speciilor de animale protejate.

Obiectivul general al acestui proiect este asigurarea menținerii pe termen lung a patrimoniului natural și peisagistic al Ariilor Protejate „Râul Tur” de către comunitățile locale care le gestionează prin reînvierea metodeor tradiționale de gospodărire a pajiștilor și adaptarea acestora la condițiile și tehnologiile moderne.

Obiectivele specifice sunt: evaluarea situației de referință a valorilor naturale legate de pajiștile din Ariile Protejate, identificarea celor mai eficiente metode de gospodărire a pajiștilor adaptabile condițiilor din Ariile Protejate, informarea și conștientizarea gestionarilor de pajiști din Ariile Protejate „Râul Tur” privind metodele de gospodărire a pajiștilor în mod prietenos naturii, îmbunătățirea valorii naturale și peisagistige a pajiștilor și întărirea capacității echipei de administrare a Ariilor Protejate „Râul Tur”.

Datorită acestui proiect s-au realizat două studii despre situația viețuitoarelor protejate, un set de măsuri de gestionare a pajiștilor, un schimb de experiență a gestionarilor de pajiști, un seminar de informare a gestionarilor de pajiști, s-au distribuit și publicat 200 afișe și 500 de broșuri despre metodele de gestionare a pajiștilor, s-a achiziționat un utilaj de cosit, s-au îmbunătățit 20ha de pajiști, s-au plantat 20 km aliniamente de arbori și 20 pâlcuri de arbori cu 7.000 puieți, s-au organizat două cursuri pentru zece persoane, s-au achiziționat zece camere capcană care s-au amplasat în habitatele cheie ale berzelor negre, s-au făcut fotografii aeriene, s-au publicat 2 anunțuri și s-au organizat două conferințe de promovare.

 

 

 

 

 

Tags: proiect  arii  protejate  raul tur  
1007 vizite
Distribuie pe