Locale Altele
Luni, 25 Octombrie 2021
Luni, 25 Oct 2021
Strategia de dezvoltare a Sătmarului, proiect finanţat de UE
Primăria Satu Mare  - Miercuri, 18 Decembrie 2013

În perioada 7-12 decembrie, primarul municipiului Satu Mare, Dorel Coica, a participat alături de echipa de management a proiectului STATUS la conferinţa bianuală de analiză a rezultatelor acestuia, ale cărei lucrări s-au desfăşurat la Schwechat, în Austria.

Proiectul STATUS vizează problema dezvoltării urbane şi regionale incoerente din ţările Europei de Sud-Est încercând să sprijine oraşele şi regiunile în elaborarea de agende urbane sau strategii pe baza unor procese de planificare participativă.

STATUS beneficiază de o finaţare totală de 1.874.105 EURO prin Programul de Cooperare Transnaţională Europa de Sud Est, din care contribuţia Fondului European de Dezvoltare Regională este de 1.459.131 EURO, bugetul alocat municipiului Satu Mare fiind de 82.800 EURO.

Parteneriatul include 12 municipalităţi şi regiuni din România, Grecia, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova, Austria şi Italia, cărora li se alătură un număr de 10 institute de cercetare şi asociaţii profesionale de înalt prestigiu.

Proiectul îşi propune să îmbogăţească inventarul de instrumente pentru dezvoltare, regenerare urbană şi management de care dispun oraşele din sfera de interes a programului SEE, plecând de la constatarea că acestea se confruntă, la început de secol XXI,  cu provocarea de a fi competitive şi a menţine în acelaşi timp un anumit nivel de bunăstare, multe dintre ele având un deficit de dezvoltare urbană semnificativ.

STATUS are în vedere reducerea diferenţelor de dezvoltare dintre oraşele din Europa de Sud Est şi cele din vestul continentului, încercând să sprijine municipalităţile în elaborarea de politici şi strategii menite să asigure o dezvoltare teritorială echilibrată şi un nivel corespunzător de competitivitate globală.

STATUS asigură cadrul de colaborare internaţională şi aportul de know-how necesar în vederea elaborării de Agende Teritoriale Strategice ca instrumente pentru dezvoltare integrată şi sustenabilă, în concordanţă cu standardele europene de secol XXI.

Rezultatele proiectului, exemplele de bune practici vor fi promovate prin intermediul unei platforme web, urmând să constituie o importantă bază de date privind planuri şi politici implementate, precum şi o sursă de soluţii inteligente şi inovatoare accesibile oraşelor din Europa de Sud Est.

Nu în ultimul rând, strategiile elaborate vor permite oraşelor partenere să acceadă la şi să utilizeze mai eficient fondurile structurale sau de coeziune, evitând dispersia finanţărilor sau investiţiile cu impact nesemnificativ.

Preocupările noastre privind implementarea proiectului vizează elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Satu Mare 2014-2020 prin promovarea unei cooperări benefice între organisme publice şi private, stimularea schimbului de idei, crearea unui cadru capabil să contribuie la organizarea energiilor locale, să recunoască şi să pună în valoare varietatea, să încurajeze participarea şi să stimuleze creativitatea. 

1077 vizite
Distribuie pe