Locale Altele
Joi, 11 August 2022
Joi, 11 Aug 2022
Proiectul parcării subterane din Centrul Vechi, în pericol! Disperați, grofii vor să betoneze parcul
Florin Răchitan  - Sambata, 2 Iulie 2022

În urma sesizării deputatului PNL de Satu Mare, Adrian Cozma, Prefectura Satu Mare a declanșat procedura prin care solicită aparatului administrativ al Primăriei Satu Mare să reanalizeze și să refacă proiectele de hotărâre referitoare la construirea unei parcări subterane în Centrul Vechi, care au declanșat un scandal nemaivăzut în cadrul coaliției de la conducerea municipiului și au aruncat în aer negocierile pentru realizarea unei coaliții mai largi la nivel local, după modelul celei de la nivel guvernamental.

Reamintim că grofii vor cu tot dinadinsul să dea în concesiune firmei proprietare a Hotelului Dacia, firmă înființată de Guvernul Ungariei, un teren de 3.500 mp din Centrul Vechi al municipiului Satu Mare, pe care aceasta ar dori să construiască o parcare subterană subdimensionată pentru necesitățile sătmărenilor, în condițiile în care se prevede închiderea circulației rutiere în zona respectivă, dar care ar deservi aproape exclusiv clienții hotelului care ar trebui să fie de 5 stele, cel puțin așa se prevede în planurile firmei maghiare care întârzie, însă, de mulți ani de zile orice fel de investiții la clădirea de patrimoniu din Zona 0 a Sătmarului.

Problema e că, între timp, riscăm să expire termenul de finalizare a proiectului european prin care ar urma să fie reabilitat Centrul Vechi până la finalul anului viitor, proiect în care nu este prevăzută nici o parcare subterană, iar din cauza acestor complicații apărute în urma unor ”directive” de la Budapesta, riscăm să pierdem milioanele de euro de la Uniunea Europeană.

Avocat de meserie, deputatul Adrian Cozma a sesizat Prefecturii o sumedenie de ilegalități cuprinse în proiectul Primăriei Satu Mare și, prin urmare, a fost declanșată procedura pentru refacerea acestuia. În caz contrar, Prefectura ar urma să atace proiectul respectiv în contencios administrativ, ceea ce ar însemna un proces care poate să dureze chiar și un an de zile și ar pune în pericol întregul proiect de reabilitare a Centrului Vechi, prin blocarea milioanelor de euro oferite de Uniunea Europeană.

În disperare, grofii au anunțat recent că, după ani de zile în care nu le-a păsat, cam în două săptămâni vor să se apuce de partea mai ”ușoară” a proiectului de reabilitare a Centrului Vechi, adică betonarea parcului central cu deja binecunoscutele pavaje ale firmei de casă, lăsând în expectativă proiectul parcării subterane care ar urma să se construiască aproximativ sub Corso și artera rutieră din sensul giratoriu care ar urma să fie închis circulației autoturismelor.

Mingea este acum în terenul grofilor, dar până atunci publicăm integral textul sesizării depuse la Prefectură de către deputatul Adrian Cozma, pentru ca măcar cei care știu să citească și să intrepreteze un text juridic să fie în clar cu această temă:

 Stimate domnule prefect,    

În ultimele zile am constatat numeroase încălcări ale legislației naționale în procesul de aprobare de către Consiliul Local Satu Mare a proiectului privind „Amenajare parcare subterană pe un nivel in Piața Libertății” prin contract de concesiune. În acest context, vă solicit ca în exercitarea controlului de legalitate asupra H.C.L. nr.141/28.04.2022, H.C.L. nr.183/26.05.2022 și asupra proiectului nr.6, adoptat în cadrul ședinței extraordinare din data de 17.06.2022, să aveți în vedere următoarele elemente:

 1.     Situația de fapt

  • Ø Documentația aprobată prin cele trei hotărâri favorizează în mod evident proprietarul clădirii de patrimoniu „Hotel Dacia”, în raport cu ceilalți operatori economici care au punct de lucru în Piața Libertății, în special cei din domeniul hotelier. Atât amplasarea parcării (în fața Hotel Dacia), cât și facilitățile prevăzute în cadrul documentației (culoar de acces spre Dacia, doua lifturi amplasate în stânga și dreapta intrării în clădirea de patrimoniu) conferă o poziție privilegiată respectivului operator economic, cu prejudicierea intereselor celorlalte entități interesate de realizarea investiției.

Norma încălcată - art.2 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

 

  • Ø În cuprinsul art. 2 din H.C.L. rr. 183/26.05.2022 a fost prevăzută o durată de 50 de ani a contractului de concesiune. Aceeași perioadă este prevăzută și în contractul de concesiune aprobat prin art. 3 din aceeași hotărâre. Potrivit legislației, durata contractului de concesiune este de cel mult 49 de ani, durată ce cuprinde și perioada în care concesionarul va realiza lucrările și va presta serviciile ce fac obiectul dreptului său de exploatare.

Norma încălcată - art.306 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art. 49 alin.(1) din H.G. nr.867/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.100/2016.

 

  • Ø Studiul de oportunitate (denumit studiu economic și financiar de către emitent), elaborat de societatea 9. Opțiune SRL și aprobat prin H.C.L. nr. 183/26.05.2022, nu conține mențiuni privind procedura care urmează să fie utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune și justificarea alegerii procedurii.

Norma încălcată - art.308 alin. 4 lit.d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

 

  • Ø Potrivit cadrului legal, contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, printre criteriile stabilite regăsindu-se și nivelul redevenței. De asemenea, printre cerințele pe care trebuie sa le îndeplinească criteriile de departajare alese de autoritatea contractanta se afla și asigurarea unei concurențe reale. Hotărârile adoptate de Consiliul Local Satu Mare au stabilit praguri valorice maxime de 2%, iar ulterior de 4%, aspect care limitează concurența din perspectiva respectivului criteriu și reduce posibilitatea încasării de către autoritatea publică a unor venituri suplimentare.

Norma încălcată - art.2 alin.(1) lit.a), coroborat cu art.75 alin.(3), respectiv art.86 alin.(1) și alin.(2) lit.g) din Legea 100/2016.

 

  • Ø Potrivit normelor legale, bunurile imobile proprietate publică se înscriu în cartea funciară anterior încheierii contractului de concesiune, sub sancțiunea nulității absolute a respectivului contract. La punctul 8.2 din contractul de concesiune (pagina 6) este menționat că parcarea urmează să fie amplasată pe un teren în suprafață de 3.540 mp, neindividualizat, parte a terenului identificat cu nr. cadastral 171932, cu o suprafață totală de 21.825 mp. Concret, în documentația aprobată de Consiliului Local Satu Mare nu există criterii precise de delimitare a suprafeței de teren care ar urma să fie concesionată. De asemenea, nu a fost realizată o evaluare a respectivei suprafețe de teren de către proprietar, în vederea stabilirii valorii minime a redevenței.

Norma încălcată - art.305 alin. (2), (3) și (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

 

  • Ø În cadrul ședinței de Consiliului Local din data de 17.06.2022, consilierul Ressler Ștefan a propus ca proiectul nr. 6, privind modificarea Anexei nr.2 a H.C.L. nr. 183/26.05.2022, să fie votat prin modalitatea prevăzută la art.139 alin.(5) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 (apel nominal, efectuat de președintele de ședință), transpusă în aceeași formă în regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. Propunerea a fost votată de majoritatea consilierilor, iar înainte de exprimarea votului privind proiectul nr.6, înlocuitorul secretarului general al municipiului, Mustea Bianca, le-a pus în vedere consilierilor că au doar două opțiuni de vot: pentru sau împotriva. În acest mod, a fost exclusă cu nerespectarea legii posibilitatea abținerii, doi dintre votanți menționând că ar fi intenționat să voteze în acest mod, dacă aveau posibilitatea. Hotărârea a fost adoptată cu numărul minim necesar de voturi. Totodată, apelul nominal a fost efectuat de către Mustea Bianca și nu de către președintele de ședință, Bertici Stefan, cum prevede cadrul legal. Țin sa precizez și faptul că forma aprobată a contractului de concesiune nu conține prevederi privind regulile de exploatare a parcării subterane, astfel încât să fie asigurată atingerea interesului public (rezervarea unui procent din locuri operatorilor economici din zona, accesul liber al cetățenilor etc.), beneficiarul având posibilitatea să utilizeze în mod discreționar bunul concesionat. Apreciez că ansamblul aspectelor menționate indică inițierea de către autoritatea locală a unei proceduri netransparente, destinata unui singur operator, cu încălcarea flagrantă a legislației și prejudicierea interesului public.

 2.     Consecințele estimate

Calitatea precară a documentației proiectului este de natură a afecta evoluția normală a investiției și implementarea acesteia în termenul stabilit. Deficientele menționate nu permit întocmirea documentației de atribuire (în principal Caietul de sarcini) în acord cu legislația în materie, dimpotrivă respectivele documente vor fi anulabile, la solicitarea unei părți interesate.

Prezintă relevanță și faptul că municipiul Satu Mare este beneficiar al unui proiect cu finanțare europeană privind modernizarea Centrului Vechi, aflat în întârziere față de graficul de implementare, cu termen de finalizare sfârșitul anului 2023.

În condițiile în care cele două proiecte ar urma să fie implementate în același perimetru, eventualele întârzieri înregistrate în proiectul privind construcția parcării ar determina acumularea de întârzieri și în proiectul cu finanțare europeană, aspect care ar putea conduce la pierderea asistenței financiare nerambursabile.

 Cu înaltă apreciere,

Adrian-Felician COZMA

Deputat PNL

2000 vizite
Distribuie pe