Locale Altele
Joi, 26 Mai 2022
Joi, 26 Mai 2022
Prefectul şi-a prezentat bilanţul pe primele şase luni de mandat
Florin Răchitan  - Joi, 15 Noiembrie 2012

Prefectul Eugeniu Avram, împreună cu subprefectul Cristian Sasu şi directorul de cancelarie Sorin Martin Vereş, şi-au prezentat joi, în cadrul unei conferinţe de presă, bilanţul activităţii pe primele şase luni ale mandatului lor.

 

Reprezentantul Guvernului în judeţul Satu Mare a precizat că principala sa preocupare de la numirea în funcţie a fost eficientizarea activităţii aparatului propriu al Instituţiei Prefectului, a comisiilor aflate în coordonarea prefectului, reluarea dialogului social, îmbunătăţirea comunicării cu mediul de afaceri, sprijinirea proiectelor cu impact asupra economiei judeţului, dar şi o reală apropiere de cetăţean şi nevoile sale.

 

Sub aspectul verificării legalităţii actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale privind respectarea Constituţiei şi a legilor ţării, în perioada mai - noiembrie au fost verificate 10997 acte administrative din care: 9463 dispoziţii ale primarilor şi 1534 hotărâri ale consiliilor locale şi ale consiliului judeţean.

 

În urma verificării, 8 acte administrative au fost atacate la instanţa de contencios administrativ, pentru 3 dintre acestea instanţele pronunţând soluţii în favoarea prefectului (au vizat acte emise de consiliile locale din Satu Mare, Acâş şi Păuleşti), iar celelalte 5 se află încă pe rol.

 

Un aspect căruia i-a acordat o atenţie deosebită în activitatea desfăşurată de la preluarea mandatului a fost cea legată de relaţia cu cetăţenii, prin audienţele acordate săptămânal, în fiecare zi de marţi, la sediul instituţiei, dar mai ales prin reluarea audienţelor în teritoriu, aproape în fiecare zi de joi, dar şi  prin discuţii cu cetăţenii acolo unde locuiesc, prin participarea la târguri, pieţe şi oboare organizate în judeţ.

 

În urma dialogului direct cu cetăţenii au fost evidenţiate problemele reale cu care aceştia se confruntă, cele mai des invocate privind aplicarea fondului funciar, disfuncţionalităţi în activitatea unor instituţii publice, care au constituit baza de plecare pentru declanşarea de verificări, totodată fiind stabilite măsuri concrete pentru soluţionarea aspectelor ridicate de oameni.

 

În cadrul strategiei de apropiere de cetăţean şi nevoile sale dar şi de a oferi oamenilor din cât mai multe localităţi, inclusiv din cele mai izolate, posibilitatea de a-şi prezenta problemele cu care se confruntă, a susţinut audienţe la Negreşti-Oaş, Tăşnad, Supur, Turţ, Certeze, Valea Vinului şi Bârsău, iar zilele trecute la Pir şi Săuca.

 

În urma discuţiilor cu cetăţenii, a decis constituirea unei comisii privind soluţionarea problemelor privind retrocedarea pădurilor în zona Certeze şi a dispus intensificarea controalelor pentru depistarea şi sancţionarea infracţiunilor la regimul silvic, mai precis reducerea cazurilor de tăieri ilegale de copaci.

 

Pentru prima dată în ultimii trei ani, a reuşit reluarea dialogului social, reprezentanţii principalelor confederaţii sindicale fiind de acord să participe din nou la şedinţele Comisiei de Dialog Social. În cadrul şedinţelor acestei comisii au fost dezbătute şi analizate toate problemele ridicate de sindicate, încercându-se rezolvarea acestora la nivel local sau prin demersuri la forurile de la nivel central.

 

Prezenţa ministrului delegat pentru Dialog Social, Liviu Pop, la şedinţa comisiei din 23 iulie a fost un moment important şi a oferit ocazia unei interacţiuni directe între toţi partenerii implicaţi în realizarea dialogului social la nivelul judeţului, ocazie cu care au fost formulate mai multe propuneri de modificări ale legislaţiei.

 

În calitate de preşedinte al Comisiei judeţene de aplicarea a legilor fondului funciar, a urmărit în permanenţă modul în care comisiile locale analizează cererile depuse de cetăţeni pentru a-şi reprimi terenurile dar şi modul în care dosarele aprobate de comisia judeţeană sunt puse în aplicare şi sunt eliberate titlurile de proprietate.

 

La începutul aplicării legilor fondului funciar, la nivelul judeţului Satu Mare s-a estimat eliberarea unui număr total de titluri de 124.533 pentru o suprafaţă totală de 281.622 hectare. În perioada de când a fost numit prefect Eugeniu Avram au fost eliberate un număr de 788 titluri pentru o suprafaţă de 1.983 hectare.

 

La nivelul judeţului Satu Mare s-au eliberat până în prezent un număr total de 119.690 titluri pentru o suprafaţă totală de 256.912 hectare, din care 108.010 titluri pentru 224.000 hectare teren arabil şi 11.680 titluri pentru 32.912 hectare teren forestier. Au mai rămas de eliberat 4.983 titluri pentru o suprafaţă totală de 4.321 hectare arabil şi 572 hectare forestier.

885 vizite
Distribuie pe