Locale Altele
Marti, 16 Aprilie 2024
Marti, 16 Apr 2024
LocaleEvenimentAdministratieSocialCulturalPoliticEconomicInfracţionalitateEducaţieReligieSportAlteleOh Canada
Ne găsești pe Facebook

InterneExterneAlteleDivertismentŞtiinţă/TehnolologieAuto/MotoSănătateLifestyleGalerie FotoParty Foto
Concurs judeţean pentru ocuparea posturilor didactice
Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare  - Luni, 31 August 2015

În urma parcurgerii etapelor prevăzute pentru luna august în Calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2015-2016, situația posturilor/catedrelor în data de 28 august, la nivelul județului Satu Mare, se prezintă după cum urmează:

Posturi complete si incomplete ocupate în luna august 2015

 - 16 – prin detașare în interesul învățământului la solicitările unităților de învățământ

 - 50 – prin detașare la cerere în ședință publică

 - 165 – prin prelungirea contractuului de muncă pe perioadă determinată (continuitate)

 - 227 – cu suplinitori calificați care aveau note de la concursurile desfășurate în  2015, 2014 și 2013

 - 116 – prin plata cu ora pentru titularii unității de învățământ

Posturi neocupate până la date de 28 august 2015:

 - 244 – posturi complete

 - 214 – posturi incomplete (fracțiuni de normă)

Luni 31 august 2015, inspectoratul școlar repartizează, în ședință publică, conform art. 94 (4) din Metodologia de mobilitate,  în ordine:

cadrele didactice titulare rămase cu restrângere de activitate nesoluționată prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată

cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice

cadrele didactice titulare prin detașare la cerere

candidații cu studii corespunzătoare postului rămași nerepartizați sau cu norma incompletă

candidații repartizați după concursul din sesiunea 2015 și candidații repartizați în baza rezultatelor obținute la concursurile de titularizare 2014, 2013 și/sau 2012 în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi și care solicită o nouă repartizare

personalul didactic titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului

specialiști consacrați în domeniul de specialitate al curriculei școlare și personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămași neîncadrați, în ordinea descrescătoare a punctajului

personalul didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, care nu depașește cu cel mult 3 ani vârsta legală de pensionare, în ordinea descrescătoare a punctajului

personalul didactic pensionat calificat, care depășește cu 3 ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului

Conform Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic şi a Calendarului mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada 1-9 septembrie 2015 se organizează concursul judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în vederea angajării cu contract de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat după cum urmează:

Depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea şi revalidarea fişelor de înscriere:

Perioada: 1-2 septembrie 2015

Locaţia: Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, secretariat

Condiţiile de înscriere şi de participare sunt aceleaşi ca şi cele pentru concursul naţional. Candidaţii care au dosar depus în sesiunea mai-iulie 2015 vor completa doar o cerere de inscriere.

Pentru posturile vacante care necesită inspecţie specială la clasă pot participa doar candidaţi înscrişi în perioada 11-17 mai 2015  care au obţinut cel puţin nota 5 la inspecţia specială la clasă în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice sesiunea 2015 ori cel puţin 8 la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţămînt, sesiunea 2015.

Pentru posturile vacante care necesită  probe practice/orale de profil (informatică, TIC, maiştri instructori, arte, palatele copiilor, limbi străine cu predare în regim bilingv sau intensiv, etc.) pot participa candidaţi înscrişi în perioada 11-17 mai 2015  care au obţinut cel puţin nota 5 la probele practice/orale în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice sesiunea 2015 precum şi alţi candidaţi. Aceştia din urmă vor susţine probele practice/orale  în data de 3 septembrie 2015

Organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în  profilul postului

Data: 3 septembrie 2015

Graficul desfăşurării (locaţia şi ora) se va afişa la finalizarea înscrierilor.

Desfăşurarea probei scrise

Data: 4 septembrie 2015

Locaţia: Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu Satu Mare

Ora de începere a probei scrise: 10

Prezenţa candidaţilor în sala de concurs cel mai devreme ora 8 şi cel mai tîrziu ora 9 cu buletin/carte/adeverinţă de identitate sau paşaport.

Durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore.

Se desfăşoară în aceleaşi condiţii ca şi proba scrisă din cadrul concursului national de ocupare a posturilor şi în concordanţă cu programele specific pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Nota obţinută are o pondere de 75% în media de repartizare.

Candidaţii trebuie să aibă minimum nota  5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă)*3 + ( nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4

Afişarea rezultatelor: 7 septembrie 2015

Depunerea eventualelor contestaţii, analizarea şi rezolvarea lor: 7-8 septembrie 2015

Afişarea rezultatelor finale: 9 septembrie 2015

Conform Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic şi a Calendarului mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada 1-9 septembrie 2015 se organizează testări prin interviu şi lucrare scrisă, în profilul postului solicitat în vederea angajării cu contract de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic fără studii corespunzătoare postului după cum urmează:    

Depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere:

Perioada: 1-2 septembrie 2015

Locaţia: Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, secretariat

La această testare se pot prezenta persoane care au absolvit cel puţin liceul, cu diplomă de bacalaureat.

Concursul constă în interviu şi lucrare scrisă în profilul postului solicitat, potrivit programelor specifice în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Desfăşurarea probei scrise

Data: 3 septembrie 2015

Locaţia: Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu Satu Mare

Ora de începere a probei scrise: 10

Prezenţa candidaţilor în sala de concurs cel mai devreme ora 8 şi cel mai tîrziu ora 9 cu buletin/carte/adeverinţă de identitate sau paşaport.

Durata de redactare a lucrărilor este de 3 ore.

Lucrarea scrisă are o pondere de 2 treimi din nota finală, restul, respectiv o treime reprezintă rezultatul evaluării în urma interviului. Nota minimă de promovare atât a lucrării scrise cât şi a interviului este 5

Desfăşurarea interviului

Perioada: 3-4 septembrie 2015

Graficul desfăşurării (locaţia şi ora) se va afişa la finalizarea înscrierilor.

Afişarea rezultatelor: 7 septembrie 2015

Depunerea eventualelor contestaţii, analizarea şi rezolvarea lor: 7-8 septembrie 2015

Afişarea rezultatelor finale: 9 septembrie 2015

 

 

1631 vizite
Distribuie pe