Locale Altele
Marti, 16 August 2022
Marti, 16 Aug 2022
Elevii și profesorii de la Școala „Lucian Blaga”, la reuniunea transnațională „Hands in hands”
Scoala Gimnaziala „Lucian Blaga” Satu Mare  - Miercuri, 15 Martie 2017

În perioada 5 – 12  martie 2017, o delegaţie de la Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”, compusă din cadre didactice şi elevii Iulia Bîtea şi Nemeş-Caramaliu Carmen din clasa a VIII-a, coordonată de prof. Sorana Bojuc-Teodorescu care este şi coordonatoare de proiect, au participat la cea de-a doua întâlnire din cadrul proiectului de parteneriat strategic în domeniul educatiei, formării şi tineretului cu titlul “Hands in hands” finanţat în cadrul programului ERASMUS+, Acţiunea cheie 2 (KA 2) – „Cooperare pentru inovare şi schimb de bune practici”, care s-a organizat în Portugalia, localitatea Satao.

Aceasta a fost prima reuniune la care au participat echipele din cele 6 ţări incluse în proiect (România, Turcia, Portugalia, Croaţia, Polonia, Germania) împreună cu elevi, după ce prima întâlnire transnaţională a avut loc în România în 10-11 noiembrie 2016 - o întâlnire de lucru la care au participat numai cadrele didactice.

În cadrul reuniunii din România s-a discutat programul pentru cei doi ani de derulare, au fost stabilite activităţile şi responsabilităţile fiecărei echipe naţionale, s-au stabilit responsabilităţile pentru întâlnirile transnaţionale. Întâlnirea s- aderulat pe parcursul a două zile, iar activităţile au avut caracterul unor seminare. Au fost prezentate recomandările Comisiei Europene privind proiectul.

De asemenea, în cadrul acestei întâlniri s-a stabilit realizarea logo-ului proiectului, astfel că fiecare echipă a realizat împreună cu elevii un logo, acestea au fost postate pe platforma eTwinning în spatial destinat, unde au fost votate de către fiecare echipă naţională constituită din elevi (au putut vota un logo dintre cele 5, exceptându-l pe cel realizat de echipa proprie). Logo-ul câştigător a fost cel al echipei din Croaţia, echipă ce a fost premiată la întâlnirea din Portugalia de către echipa poloneză, conform responsabilităţilor stabilite.

De asemenea, toate echipele au primit o machetă cu logo-ul proiectului. Apoi s-a realizat o instruire privind solicitarea de certificate de Mobilitate Europass și s-au stabilit coordonatele pentru realizarea de felicitări şi transmiterea lor către fiecare ţară reciproc, pentru a celebra sărbătorile de iarnă.

Împreună cu responsabilitățile comune fiecărei echipe s-au stabilit și responsabilități specifice, astfel că echipei din România i-a fost atribuită sarcina de a realiza un album-jurnal al proiectului, în care la fiecare întâlnire transnațională vor fi consemnate activitățile reprezentative și fotografii. S-a convenit ca înaintea fiecărei întâlniri să se realizeze conferințe video cu elevii și familiile care îi vor găzdui, iar pe parcurs, periodic, elevii să poată vorbi despre activitățile derulate, să împărtășească impresii. Acestea se organizează prin intermediul Skype, online sau prin intermediul platformei eTwinning. S-au stabilit responsabilitățile privind gestionarea spațiului destinat proeictului pe platform eTwinning, gestionarea chestionarelor de impact şi modul de întocmire a fișelor de activitate realizate pentru activitățile derulate pe parcurs în fiecare țară. La întâlnirea din România, profesorii au vizionat filme realizate de elevi în care au fost  prezentate ţările de provenienţă, regiunile, specificul şcolii şi sistemul de educaţie din ţările participante.

Conform porgramului proiectului, echipa de elevi şi cadre didactice a Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” a derulat de la ultima întâlnire organizată în România, până la cea din Portugalia mai multe activităţi incluse în proiect. S-a organizat la nivelul şcolii competiţia pentru selectarea logo-ului care să reprezinte echipa, apoi s-au vizionat pe platforma eTwinning toate logo-urile provenite din ţările participante la proiect şi au votat pentru stabilirea logo-ului de proiect. Elevii care fac parte din echipa de proiect au realizat felicitări de Sărbătorile de iarnă pentru partenerii lor din fiecare ţară pe care le-au trimis prin poştă. Elevii şi profesorii au comunicat permanent prin intermediul platformei eTwiinning, atât pentru a se cunoaşte mai bine, cât şi pentru a disemina activităţile organizate pe parcurs în fiecare ţară.

Totodată, un grup de elevi din şcoală au participat la un workshop organizat la Centrul de Educaţie Incluzivă, în colaborare cu elevii cu nevoi speciale. Cadrele didactice din echipa de proiect au realizat lecţii în care au aplicat metode interactive şi învăţarea prin jocuri la diferite clase, precum şi în cadrul unor activităţi extracurriculare la care au participat toţi elevii, în vederea realizării unor activităţi transdisciplinare şi pentru a împărtăşi şi celorlalţi colegi din şcoală metode inovative. Echipa României a realizat Jurnalul album al proiectului, pe care l-a prezentat şi l-a tranmis în Portugalia echipei gazdă. Acesta va fi transmis gazdelor la fiecare reuniune transnaţională pentru a fi completat.

Prima zi de activitate a debutat cu festivitatea de deschidere, organizată la şcoala gazdă, cuvântul de salut fiind rostit de doamna director Helena Castro şi la primăria localităţii gazdă - Satao, gazda invitaţilor fiind aici domnul primar Alexandre Manuel Mendonça Vaz. Apoi elevii participanţi au susţinut scurte prezentări ale şcolilor de provenienţă şi prezentarea personală. Atât reprezentanţii primăriei, cât şi elevii şcolii gazdă au prezentat specificul local, localitatea gazdă, istoricul şi tradiţiile zonei – districtul Viseu.

În vederea participării la întâlnirea transnaţională din Portugalia, elevii îndrumaţi de cadrele didactice Sorana Bojuc-Teodorescu şi Dumitru Camelia au realizat filme de prezentare a unor jocuri specifice ţării noastre, pe care le-au vizionat toate echipele prezente la reuniune.

Pe parcursul unei săptămâni, cât a durat vizita în Portugalia, cadrele didactice din ţările participante au organizat şi desfăşurat activităţi cu elevii prin care şi-au propus ca prin joc să determine elevii să adopte o atitudine pozitivă faţă de lumea la care ne raportăm, să împărtăşească experienţe specifice fiecărei ţări şi să trăiască experienţe comune în cadrul întâlnirii de proiect, să exprime sentimente şi să producă exemple de bună practică pe care să le ofere mai departe, comunităţilor şcolare din care provin cei prezenţi. Prin intermediul activităţilor organizate: ateliere de lucru, activităţi culturale (prezentarea şcolilor, a specificului şi a istoriei locale, ocupaţii, jocuri specific, muzică şi dansuri specifice, obieciuri gastronomice, fauna şi flora specifice) elevii au dobândit noi competenţe, au socializat şi au învăţat să coopereze construind activităţile prin redescoperirea jocurilor copilăriei ca limbaj universal de invăţare de comportamente, valori şi atitudini.

Atelierele de lucru au fost multiple: gastronomie, TIC, de limbă, comunicare prin gesturi simbolice şi expresii uzuale specifice ţărilor participante, în vederea pentru realizării unui limbaj comun de comunicare între parteneri, confecţionarea de produse pe care elevii le-au luat cu ei acasă pentru a le prezenta colegilor. S-au organizat ateliere de lucru în parteneriat cu elevii cu dizabilităţi sau cu nevoi speciale, pentru a forma deprinderi de toleranţă şi de sprijin pentru recuperarea şi integrarea acestora în societate în cadrul cărora s-au confecţionat mijloace didactice prin contribuţia elevilor şi cadrelor didactice prezente.

Elelvii şi profesorii au învăţat un dans popular specific ţării gazdă şi un joc sportiv specific. S-au derulat ore de curs (limba engleză, ştiinţe, sport, muzică, TIC), care au avut în vedere metode inovative de predare prin joc/ dramatizare. De asemenea partenerii din Portugalia au prezentat importanţa instrumentelor TIC în activitatea zilnică a profesorilor si elevilor, aceştia derulând orele în săli de curs dotate cu aparatură şi echipamente modern, utilizând jocrui şi aplicaţii derulate prin aplicaţii la table interactivă. De asemenea, în cadrul atelierelor, cadrele didactice din ţara gazdă au prezentat platforma dedicată în care este consemnată activitatea didactică zilnică, semestrială, anuală, curriculum, orare, repartizarea orelor, planificare, notare, comunicare cu părinţii şi elevii.

O zi a fost dedidcată vizitării unor obiective prin care gazdele au ales să prezinte zona, astfel că s-a organizat o excursie în Coimbra, fosta capitală a Portugalieie în Evul mediu, unde am vizitat Univeristatea - aflată în patrimoniul UNESCO, Biblioteca Joanina, Capela de Sao Miguel, parcul miniatural „Portugalia dos Pequenitos” (Portugalia celor mici), un parc miniatural cu expozitii tematice privind istoria şi tradiţiile Portugaliei.

Implicarea activă a părinţilor în găzduirea elevilor din ţările participante, precum şi la activităţile de la finalizarea întâlnirii, sudarea relaţiilor dintre aceştia şi copiii lor, reunirea familiilor şi sublinierea importanţei pe care o are peterecerea timpului liber împreună: copii – părinţi – profesori sunt de asemenea preocupări permanente ale întâlnirlor transnaţionale.

În cadrul aceleiaşi reuniuni de lucru s-au stabilit sarcinile prevăzute în programul proiectului pentru vizita următoare, care va avea loc în Croaţia la finalul lunii mai.

La finalul săptămânii, elevii (Nemeş Carmen şi Iulia Bîtea) şi cadrele didactice (Bojuc Sorana şi Dumitru Camelia) participanţi la această reuniune transnaţională din partea României, au făcut schimb de impresii şi de bune practice, pe care le transmit colegilor din şcoală în cadrul întrunirilor de proiect.

 

Tags: elevi  profesori  erasmus  
1384 vizite
Distribuie pe