Locale Altele
Miercuri, 12 Mai 2021
Mie, 12 Mai 2021
Se fac înscrieri pentru Școlile de Poliție. Mii de locuri disponibile.
Veronica Hodas  - Joi, 17 Mai 2018

Polițiștii sătmăreni au susținut joi o conferință de presă în care ne-au comunicat faptul că s-a triplat numărul tinerilor care vor să urmeze o carieră în poliție.

Dacă în anul 2016 numărul candidaților a fost 27, anul acesta numărul lor a ajuns la 82, iar locurile scoase la concurs la Academie și Școlile de Poliție au crescut considerabil. La Academia de Poliție numărul locurilor a crescut la 238 la ordine și siguranță publică și 115 pentru drept, la Școala de Agenți de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina sunt 1.300 locuri, iar la Școala de Agenți de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj Napoca – 300 de locuri.

Polițiștii sătmăreni speră ca prin creșterea numărului de candidați să se acopere deficitul de personal din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare.

În acest moment elevii Școlii de Angeți de Poliție se află în practică la Satu Mare.  Aceștia au ca tutore un polițist cu experiență care îi inițiază în această meserie.

Următorul concurs de admitere se va desfășura în perioada 24 august– 4 septembrie 2018, la unitatea de învățământ.

Pentru sesiunea de admitere august-septembrie 2018, condițiile generale de recrutare a persoanelor care intenționează să susțină concurs de admitere sunt următoarele:

a)Să aibă cetățenia română și domiciliul în România

b) să cunoască limba română scris și vorbit

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihic

e) să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniți în cursul anului în care participă la concurs

f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală or de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, sunt următoarele:

a) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

nformaţiile privind înscrierea, condiţiile de participare şi constituirea dosarelor de candidat se pot  obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, telefon 0261/807777, interior 20667, de luni până vineri, între orele 09:00 - 15:00, precum şi pe site-urile: www.academiadepolitie.ro,www.scoalapolitie.ro,www.scoalapolcj.ro, www.scoaladepompieri.ro, www.armyacademy.ro, www.mta.ro,  www.animv.ro, www.ncoacademy.ro, www.unap.ro.

Tags: recrutari  scoli  politie  locuri  
1158 vizite
Distribuie pe