Locale Altele
Sambata, 8 Mai 2021
Sam, 8 Mai 2021
Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” a câștigat patru proiecte Erasmus+
Liceul Teoretic German „Johhan Ettinger” Satu Mare  - Joi, 20 Septembrie 2018

Un prim proiect este „Einer für alle, alle für Einen” – „Unul pentru toti, toti pentru unul”. Acesta se va derula în parteneriat cu Slovacia, Austria, Bulgaria, Italia şi Grecia. 

Proiectul îşi doreşte ca prin intermediul activităţilor de voluntariat să-i ajute pe elevi  în găsirea unui traseu şcolar şi profesional care li se potriveşte cel mai bine, totodată facilitând integrarea elevilor cu dificultăţi sociale, materiale și cu dificultăţi de învăţare  în comunitatea şcolară şi nu numai. În acelaşi timp, proiectul oferă profesorilor posibilitatea de a cunoaşte şi aplica noi metode de predare învăţare care să-i ajute în procesul educaţional, ca disciplina pe care o predau să fie mai atractivă elevilor. 

În urma activităţilor proiectului vor avea de câştigat nu doar elevii şi profesorii ci şi comunitatea locală, datorită acţiunilor de voluntariat întreprinse pe parcursul, şi bineînţeles, şi după derularea proiectului. Domeniile atinse vor fi: Crucea  roşie,  Ocrotirea naturii, protejarea monumentelor istorice, promovarea valorilor şi culturii regiunii, integrarea  copiilor cu dizabilităţi, îngrijirea persoanelor vârstnice

Proiectul “Cultivating  the sense of initiative and entrepreneurship by drama”- “Cultivarea inițiativei și a spiritului antreprenorial  prin tehnici de dramatizare” se va derula în parteneriat cu Italia, Turcia, Spania și Portugalia. Prin activitățile derulate în cadrul proiectului, elevii vor avea oportunitatea  de a interacționa pe plan internațional.

Ei își vor îmbunătăți abilitățile artistice, literare și de scriere. Elevii coordonați de cadrele didactice vor scrie  scenarii, exersând  abilitățile lingvistice prin scrierea de texte  și vor interpreta roluri în scenetele scrise de aceștia. Scopul proiectului este și de a sprijini egalitatea, toleranța, de a face cetățeni activi prin implicarea elevilor cu mai puțini oportunități. Dorim să oferim șanse egale de participare la activitățile proiectului tuturor elevilor și profesorilor. Sarcinile comune pentru școlile partenere din proiect sunt: crearea unei  pagini web a  proiectului unde vor fi încărcate toate activitățile organizate în cadrul  proiectului și realizarea unui jurnal de călătorie după fiecare mobilitate.

Proiectul „Better professional life”- „Optimizarea vietii profesionale”, +în parteneriat cu Polonia, Turcia, Lituania și Italia. Proiectul va oferi  îmbunătățirea abilităților elevilor în ceea ce privește antreprenoriatul si orientarea școlară, va  oferi  oportunități  prin care elevii să se  conecteze mai ușor  la piața forței de muncă, la instituțiile locale / regionale / europene sau companiile private. Scopul proiectului este  creșterea flexibilității elevilor și alinierea acestora la conceptul de învățare pe tot parcursul vieții. Proiectul sprijină dezvoltarea relațiilor de comunicare între agenții economici, autorități locale și elevii liceului, în vederea conștientizării unei rețele de dezvoltare durabilă  în  perspectiva angajării viitoare a acestora după finalizarea studiilor, valorizând competențele de limba germană dobândite în școală. Proiectul facilitează tranziţia de la şcoală la viaţa activă şi în consecinţă, îmbunătăţirea inserţiei elevilor, la finalizarea studiilor. Se va crea contextul prin care  elevii să-și  dezvolte abilități interpersonale și de comunicare într-o limbă străină.

Proiectul “Playful Mathematics” se va derula în parteneriat cu Grecia, Turcia, Italia și Polonia. Proiectul își dorește să aducă matematica mai aporape de elevi prin metode interactive și inovative. Obiectivele generale ale proiectului sunt acelea de a crește interesul și curiozitatea elevilor vis-a-vis de matematică, de a crește performanțele elevilor la matematică și de a produce materiale noi și inovative pentru predarea matematicii.

În același timp, proiectul se vrea a fi un schimb de bune practici între profesorii și elevii implicații, dar și la nivel instituțional. Persoanele implicate direct în proiect vor avea oportunitatea de a-și dezvolta aptitudinile de comunicare interculturală, gândire critică și munca în echipă. Per ansamblu, proiectul va sprijini 132 de elevi și 30 de profesori în dezvoltarea materialelor curriculare inovative pe durata celor 6 mobilități ce vor avea loc până în 01.09.2020.

 

Tags: proiect  erasmus  liceul german  
1254 vizite
Distribuie pe