Locale Altele
Joi, 16 Septembrie 2021
Joi, 16 Sept 2021
Începe bătălia pentru titularizare
Inspectoratul Şcolar Judeţean  - Vineri, 4 Iunie 2010

Vineri s-a afişat lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate la afişierul Inspectoratului Şcolar Judeţean, în fiecare centru de examen, precum şi pe site-urile http://titularizare.edu.ro/2010/, www.isj.sm.edu.ro. În acest an, sunt scoase la concurs 678 de posturi, 36 titularizabile şi 642 netitularizabile.

Candidaţii, inclusiv absolvenţii din acest an, se pot înscrie la concurs în perioada 14 - 25 iunie la cele două centre de concurs: Colegiul Naţional "Doamna Stanca" Satu Mare - pentru disciplinele de cultură generală şi învăţământ special, respectiv Grupul Şcolar "Constantin Brâncuşi" Satu Mare - pentru educatoare, învăţători şi discipline tehnice.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare are rolul de a monitoriza desfăşurarea concursului, răspunderea pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a concursului revenind comisiilor din centrele de concurs.

Pentru anumite discipline: informatică, tehnologia informaţiei, informatică – tehnologii asistate de calculator, pregătire şi instruire practică precum şi pentru posturile/catedrele de specialitate din unităţile cu clase speciale de limbi străine cu program intensiv si/sau bilingv, posturile/catedrele de specialitate din unităţile cu profil artistic specializările muzică, coregrafie şi arta actorului , posturile/catedrele de specialitate din unităţile de învăţământ cu profil sportiv şi din cluburile sportive şcolare, posturile/catedrele de specialitate din unităţile de învăţământ cu profil de arte plastice, catedrele din palatele si cluburile copiilor, este necesară susţinerea unei probe practice de specialitate. Aceste probe se vor susţine în 9 sau 12 iulie 2010.

Candidaţii care doresc să ocupe o catedră cu predare în altă limbă decât cea în care au studiat vor susţine un test de cunoaştere a limbii respective la sediul Inspectoratului Scolar Judeţean Satu Mare, în 9 sau 12 iulie 2010. Concursul - proba scrisă - se va susţine în data de 14 iulie 2010.

Repartizarea candidaţilor admişi la concurs se va desfăşura în perioada 21 - 30 iulie 2010, după un grafic care va fi afişat la afişierul ISJ şi în fiecare centru de examen precum şi pe site-ul ISJ www.isj.sm.edu.ro. Pentru detalii suplimentare consultaţi informaţiile postate pe site-ul inspectoratului şcolar, www.isj.sm.edu.ro, secţiunea TITULARIZARE 2010.

5918 vizite
Distribuie pe