Locale Altele
Joi, 16 Septembrie 2021
Joi, 16 Sept 2021
Bătălie pentru titularizări: 733 înscrişi pe 678 posturi
Sergiu Lenghel  - Luni, 28 Iunie 2010

Vineri s-a încheiat înscrierea candidaţilor în centrele de examen pentru concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate - sesiunea 14 iulie. În acest an, sunt scoase la concurs 678 de posturi, 36 titularizabile şi 642 netitularizabile.

 

La cele două centre de concurs s-au depus 733 de dosare, după cum urmează: Centrul de Concurs nr. 1 – CN "Doamna Stanca" – pentru disciplinele de cultură generală şi învăţământ special: 439 candidaţi şi Centrul de Concurs nr. 2 - Grup Şcolar "Constantin Brâncuşi" - pentru educatoare, învăţători şi discipline tehnice: 294 candidaţi.

 

Validarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură) se va face în perioada 5-7 iulie 2010, conform unui grafic stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului din cele două centre de examen.

 

La concursul organizat în judeţul Satu Mare s-au înscris şi 36 de candidaţi provenind din alte judeţe (Alba, Bihor, Cluj, Maramureş, Mureş, Sibiu, Sălaj).

 

Pentru posturile titularizabile, cei mai mulţi candidaţi înscrişi sunt pe posturile de: Economic, Admistrativ, Comerţ si Servicii/Economic, Administrativ, Poştă (9 candidaţi/1 post), Limba şi literatura română (43 candidaţi/4 posturi), Educaţie fizică si sport (55 candidaţi/4 posturi), Consiliere psihopedagogică (25 candidaţi/2 posturi).

 

Pentru anumite discipline: informatică, tehnologia informaţiei, informatică - tehnologii asistate de calculator, pregătire şi instruire practică, precum şi pentru posturile/catedrele de specialitate din unităţile cu clase speciale de limbi străine cu program intensiv si/sau bilingv, posturile/catedrele de specialitate din unităţile cu profil artistic (specializările muzică, coregrafie şi arta actorului), posturile/catedrele de specialitate din unităţile de învăţământ cu profil sportiv şi din cluburile sportive şcolare, posturile/catedrele de specialitate din unităţile de învăţământ cu profil de arte plastice, catedrele din palatele si cluburile copiilor, este necesară susţinerea unei probe practice de specialitate. Aceste probe se vor susţine în 9 sau 12 iulie 2010.

 

Candidaţii care doresc să ocupe o catedră cu predare în altă limbă decât cea în care au studiat vor susţine un test de cunoaştere a limbii respective la Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, în 9 sau 12 iulie 2010. Concursul (proba scrisă) se va susţine în data de 14 iulie 2010 în centrele de examen stabilite.

 

Repartizarea  candidaţilor admişi la concurs se va desfăşura în perioada 21 - 30 iulie 2010, după un grafic care va fi afişat  la afişierul ISJ şi în fiecare centru de examen, precum şi pe site-ul  ISJ www.isj.sm.edu.ro. Pentru detalii suplimentare consultaţi  informaţiile postate pe site-ul inspectoratului şcolar, www.isj.sm.edu.ro, secţiunea TITULARIZARE 2010.

2173 vizite
Distribuie pe