Locale Altele
Miercuri, 6 Iulie 2022
Mie, 6 Iul 2022
Concurs local de proiecte din cadrul Programului național „România în Mișcare”
DJST Satu Mare  - Miercuri, 22 Mai 2019

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret(DJST) Satu Mare organizează  concursul local de proiecte din cadrul Programului național „România în Mișcare” 2019, sub-programul P5-1 „Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive” .

Bugetul alocat acestui Concurs local de proiecte în 2019 este de 45.000 de lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte sportive sunt structurile sportive care au secții sportive, afiliate la federațiile sportive naționale.

Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social în județul Satu Mare.

Valoarea finanțării solicitate/proiect se va încadra între 3000-9000 de lei, cel mult 5 proiecte, pentru fiecare județ.

Etapele procedurii:

-depunerea dosarului de concurs:23.05-21.06.2019, între orele 08:00 -16:30 de luni până joi și între orele 08:00-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Satu Mare, din strada Vasile Conta, nr.2, Satu Mare sau prin poștã (nu se vor lua în considerare dosarele sosite la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Satu Mare, prin poștă, înregistrate după data de 21.06.2019, ora 14:00 sau depuse la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Satu Mare după data de 21.06.2019, ora 14:00);

- etapa de verificare a eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară: 24-25.06.2019;

- afișarea rezultatelor finale ale etapei de verificare a eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară: 26.06.2019

-  etapa de evaluare a proiectelor:27.06-03.07.2019;

- afișarea rezultatelor etapei de evaluare a proiectelor: 04.07.2019;depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare a proiectelor: 05-10.07.2019;

- analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare a proiectelor: 11-16.07.2019;

- afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare a proiectelor și a rezultatelor finale: 17.07.2019;

- încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă: 18-24.07.2019

Perioada de desfășurare a proiectelor sportive: 24.07-30.11.2019.

Contestațiile la concursul local de proiecte sportive se depun la sediul MTS din str.Vasile Conta nr.16, sector 2, București, România.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv ghidul de finanțare, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Satu Mare( http://www.djstsatumare.ro) sau la sediul DJST Satu Mare din strada Vasile Conta, nr.2, Satu Mare. Telefon: 0261/711604

Tags: concurs  proiecte  program national  
2024 vizite
Distribuie pe