Locale Altele
Joi, 11 August 2022
Joi, 11 Aug 2022
AJOFM Satu Mare organizează cursuri de calificare
AJOFM Satu Mare  - Luni, 6 Octombrie 2014

Asociația Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, va organiza și începe  în luna octombrie următoarele cursuri de calificare în meseriile: bucătar – 28 persoane, manichiură –14 persoane și coafură-14 persoane.

Formarea profesională ca și măsură activă, urmărește creșterea șanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin diversificarea competențelor profesionale. Se realizează prin cursuri, stagii de practică și specializare sau alte forme conform legii.

Programele de formare profesională asigură inițiere, calificare, recalificare, perfecționare și specializare.

Beneficiază gratuit de programele de formare profesională persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă care nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei instituții de învățământ, au obținut statutul de refugiat sau altă formă de protective internațional, sunt cetățeni străini sau apatrizi care au fost încadrați în muncă sau au realizat venituri în România, nu au putut ocupa loc de muncă după repartriere sau după eliberarea din detenție, desfășoară activități în mediul rural și nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referință și care sunt înregistrare la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Pentru înscriere la programele de formare profesională, persoanele vor prezenta la AJOFM Satu Mare următoarele documente:

-         recomandare din partea centrului de informare și consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere

-         cererea de înscriere la programul de formare profesională, conform legii

-         actul de identitate, în original și copie

-         certificat de naștere, în original și copie

-         acte de studii eliberate în condițiile legii, în original și copie

-         actul medical din care să rezulte starea sănătății persoanei și faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care dorește să se califice.

 

 

2931 vizite
Distribuie pe