Locale Altele
Miercuri, 12 Mai 2021
Mie, 12 Mai 2021
Rezultatele campaniei lansate cu ocazia Zilei Mondiale a Curățeniei
APM Satu Mare  - Marti, 21 Octombrie 2014

Cu ocazia evenimentului ecologic 23 Septembrie - Ziua Mondială a Curăţeniei, pentru a cunoaşte opinia cetăţenilor judeţului Satu Mare cu privire la importanţa colectării selective a deşeurilor reciclabile, APM Satu Mare a desfăşurat în perioada 23.09.2014-16.10.2014 un sondaj de opinie pe un eşantion de 5.007 cetăţeni ai judeţului Satu Mare, materializat prin completarea unui chestionar (test grilă) cu zece întrebări şi cu posibilitatea exprimării opiniilor şi a propunerilor de îmbunătăţire al sistemului existent de colectare selectivă  a deşeurilor.

Evaluarea rezultatului campaniei a avut loc la Depozitul Ecologic de la Doba sâmbătă, 18 octombrie, în prezenţa unui grup de aproximativ 30 de cetăţeni şi reprezentanţi ai instituţiilor abilitate în acest domeniu de interes.

Deplasarea  s-a realizat cu autobuzul asigurat de SC Transurban SA Satu Mare.

Pentru început, Elisabeta Bekessy - director executiv al APM Satu Mare, iniţiatoarea evenimentului, a prezentat necesitatea implicării atât a cetăţenilor, cât şi a factorilor de răspundere în colectarea selectivă a deşeurilor care presupune asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare asftel încât  din 1 ianuarie 2015, când devine obligatorie colectarea selectivă, aceasta să se desfăşoare conform cerinţelor europene.

La eveniment au participat, din partea Instituţiei Prefectului Mariţa Cristian - manager public, Murg  Ştefan- Director adj. SC Florisal SA, Ghetina Mihai - Primarul comunei Doba, Mărcurescu Marcel şi Mărculescu Elena- reprezentanţii firmei colectoare de deşeuri reciclabile SC Alpin SRL, irişan Ramona Farkas Ramona - specialişti în domeniul gestiunii deşeurilor din cadrul APM  Satu Mare, alţi reprezentanţi ai APM şi cetăţeni de diferite vârste cu preponderenţă  pensionari.


După o primire călduroasă , Bogdan Avram în calitate de responsabil de mediu, a prezentat depozitul ecologic după care Mirişan Ramona, prin intermediul unei interpretări grafice, a prezentat rezultatul evaluării sondajului de opinie, care a fost îndelung dezbătut de cei prezenţi. Din sondaj au reieșit următoarele:

- 92% din populația chestionată cunosc semnificaţia colectării selective

- doar 35% din populația chestionată sortează deşeurile de ambalaje (deşeurile reciclabile)

- categoriile de deşeuri care sunt sortate de populația chestionată sunt: 30% hârtie, 39% pet, 18% sticlă și 13% metal/aluminiu

- depunerea deșeurilor reciclabile de către populația chestionată se face în: eurocontainere pe tip de ambalaj 31%, în containere ”fracție uscată” 35% și  în containere ”fracție umedă” 15%

- privind cunoaşterea sorții deşeurilor după ce sunt ridicate din locurile de depozitare, populația chestionată s-a exprimat astfel: 50% știu, 37% nu știu iar 13% nu s-au exprimat

- privind calitatea colectării selective a deşeurilor electrice şi electronice populația chestionată s-a exprimat astfel: 6% foarte bună, 35% bună, 15% proastă, 7% foarte proastă și 37% nu au nicio părere

- privind trecerea la taxarea serviciului de salubrizare prin tarif diferenţiat pe metri cubi de deşeu faţă de cea practicată în prezent - pe persoană, persoanele chestionate s-au exprimat astfel: 58% sunt pentru și 42% împotrivă.

Dintre propunerile cetăţenilor amintim câteva:

-renumerarea cetăţenilor care colectează selectiv deşeurilor;

-asigurarea unui număr mai mare de puncte de colectare;

-inscripţionarea pe containerele destinate fracţiei umede şi uscate a categoriilor de deşeuri care trebuie introduse în fiecare container;

-asigurarea pazei containerelor pentru a le proteja de vandalism;

-taxarea diferenţiată pe cantitate şi nu pe persoane pentru cei care locuiesc în case;

-ridicarea deşeurilor cu o frecvenţă mai mare pentru a reduce disconfortul generat (miros neplăcut) prin păstrarea  îndelungată a deşeurilor  în curţi;

-aplicarea de măsuri coercitive pentru cei care nu colectează selectiv deşeurile reciclabile;

Cetăţenii au fost plăcut impresionaţi de această iniţiativă care trebuie repetată pentru că puţini sunt cei care ştiu unde ajung deşeurile colectate pentru depozitare, puţini sunt cei care au vizitat depozitul ecologic şi puţini sunt ei care ştiu că judeţul nostru este printre puţinele judeţe din ţară care dispune de depozit ecologic.

La finalul vizitei, primarul, Ghetina Mihai i-a invitat pe cetăţeni la o masă câmpenească.

 

1333 vizite
Distribuie pe