Locale Altele
Joi, 16 Septembrie 2021
Joi, 16 Sept 2021
Program naţional pentru protejarea victimelor violenţei domestice
Mihaela Motoc  - Vineri, 31 Iulie 2015

Departamentul pentru Egalitate de Sanse între Femei si Bărbati (DESFB), ca structură de specialitate a administratiei publice centrale, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în parteneriat cu Academia Natională de Informatii „Mihai Viteazul”, implementează proiectul „START – O viată de calitate în sigurantă!”.

Obiectivul specific al proiectului se axeaza pe :

- creșterea gradului de conștientizare a tuturor actorilor sociali relevanți, inclusiv la nivelul comunității, cu privire la principiile egalității de șanse, a fenomenului violenței domestice și traficului de persoane;

- dezvoltarea de mecanisme și măsuri eficiente, integrate și sistemice, pentru prevenirea, combaterea, intervenția și monitorizarea violenței domestice și a traficului de persoane la nivel național.

Grupul țintă – 11.050 persoane, din care 1.000 femei şi 5.050 alte persoane din grupuri vulnerabile:

- 4 000 victime ale violenței domestice;

- 1 000 copii în situații de risc;

- 50 victime ale traficului de persoane.

- 4 000 experți din cadrul structurilor publice care au responsabilități în prevenirea și combaterea violenței domestice și a traficului de persoane și/sau interacționează cu victime; - - 500 manageri;

- 500 persoane din cadrul autorităților publice locale și centrale.

MECANISMUL NAȚIONAL INTEGRAT  de prevenire, combatere, intervenție, monitorizare și raportare a cazurilor de încălcare a principiilor egalității de șanse și de gen, violență domestică, trafic de persoane și violență asupra copilului include 3 componente:

1. Sistemul informațional unic integrat de raportare și management a cazurilor de încălcare a principiilor egalității de șanse și de gen, violență domestică, trafic de persoane și violență asupra copilului (SIRMES) care va funcționa ca un instrument de lucru pentru asigurarea unui flux informațional constant între instituțiile cu competențe în domeniile de referință, va genera situații/analize pe diferite segmente ale domeniului și va deveni un instrument esențial pentru creșterea capacității de reacție și intervenție sistematică la nivel central și local, respectiv pentru fundamentarea politicilor publice integrate în domeniu. Punctul central al sistemului va fi call center-ul ce va prelua apeluri la nivel național 24 de ore din 24;

2. Un număr de 41 de comisii județene de monitorizare a cazurilor de încălcare a principiilor egalității de șanse, violenței domestice, traficului de persoane și violență;

3.  Un număr de 41 de echipe județene de intervenție pentru prevenirea și combaterea cazurilor de încălcare a principiilor egalității de șanse, violenței domestice, traficului de persoane și violență asupra copilului, respectiv 1 echipă de intervenție în Municipiul București. Acestea vor prelua de la call center cazurile locale, vor facilita  accesul victimelor la resursele locale și vor monitoriza evoluția cazurilor.

855 vizite
Distribuie pe