Locale Altele
Joi, 21 Octombrie 2021
Joi, 21 Oct 2021
În atenția absolvenților
AJOFM Satu Mare  - Miercuri, 28 Septembrie 2016

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare aduce la cunoștință absolvenților promoției 2016 că pot beneficia de indemnizație de șomaj, dacă în termen de 60 de zile de la absolvire s-au înregistrat la agenția pentru ocuparea forței de muncă din raza de domiciliu sau reședință sau la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, acreditați în condițiile legii.

Indemnizația de șomaj pentru absolvenți

Se acordă la cerere pe o perioadă de 6 luni, este o sumă fixă, se acordă lunar

Se acordă de la data expirării perioadei de 60 de zile de la absolvire, în cazul în care nu au reușit să-și găsească un loc de muncă, sau la data absolvirii școlilor speciale pentru persoane cu handicap.

Data absolvirii este data de întâi a lunii următoare celei înscrise pe diplomă sau, după caz,pe certificatul de studii eliberat de către instituția de învățământ, dacă in cuprinsul acestora nu se specifică în mod expres o anumită dată de absolvire.

Îndemnizația poate fi solicitată in cel mult 12 luni de la data absolvirii.Se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învățământ absolvită iar cuantumul acesteia reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință in vigoare (500 lei).

Pentru a beneficia de ajutor de șomaj absolvenții se vor prezenta la AJOFM Satu Mare sau punctele teritoriale cu următoarele documente:

Copie act de identitate

Adeverință medicală din care rezultă că este apt pentru muncă

Adeverință de la finanțe

Diplomă sau certificat de absolvire

 

Tags: absolventi  ajofm satu mare  indemnizatie de somaj  
765 vizite
Distribuie pe