Locale Altele
Miercuri, 27 Octombrie 2021
Mie, 27 Oct 2021
Manifestări aniversare ale poetului național ucrainean, Taras Șevcenko, la Satu Mare
Prefectura Satu Mare  - Duminica, 8 Martie 2020

Directorul Cancelariei prefectului, Adrian Cozma, a fost prezent duminică la evenimentul ocazionat de celebrarea a 206 de ani de naşterea marelui poet ucrainean Taras Șevcenko, un fericit prilej de a evidenția rolul comunității ucrainene în viața județului nostru.

Pentru cei prezenţi la ceremonie, directorul Cancelariei prefectului a ţinut un discurs în care a subliniat importanţa excepţională a marelui om de cultură în formarea identităţii naţionale şi a culturii poporului ucrainean, care rămâne important şi astăzi.

”Aniversarea a 206 ani de la nașterea celui mai mare poet ucrainean, Taras Șevcenko este pentru noi toți, un fericit prilej de a evidenția rolul comunității ucrainene în viața județului nostru. Foarte multe lucruri ni-l apropie pe marele poet ucrainean, mai ales prin tulburătoarele similitudini cu poetul nostru național, Mihai Eminescu. Amândoi, poeți romantici, au pus fiecare dintre ei bazele limbii lor naționale moderne și au avut parte de un destin zbuciumat, rezervat probabil doar geniilor adevărate.

Taras Șevcenko nu a fost doar un mare artist, poet și pictor, un făuritor de limbă, care a scos la lumină frumusețea și aroma limbii ucrainene, ci mai mult, a fost un mare luptător pentru libertatea neamului său, a celor mulți și oprimați, iar mesajul său liric spune răspicat că libertatea este un atribut al ființei și nici un popor din lume nu poate zidi nimic, dacă este prins în lanțuri.

Astăzi știm că nu există pe lume niciun lucru care să poată condiționa libertatea noastră, aspirația către o lume a valorilor și umanismului luminat. Spiritul său vulcanic, mereu în căutarea dreptății, a rupt aceste lanțuri, iar paradigma pe care a oferit-o nu doar ucrainenilor, ci întregii omeniri, este una a demnității și dârzeniei puse în slujba dezrobirii. Poetul a rămas peste veacuri un model care este mereu actual: cel al omului care-și asumă martirajul, doar pentru binele semenilor săi.

Fără jertfa unor astfel de eroi, istoria omenirii ar fi mult mai săracă, iar noi, astăzi, poate că am trăi încă în umilință și lipsuri de tot felul.

Meleagurile sătmărene sunt cunoscute pentru modelul de conviețuire armonioasă, de-a lungul atâtor veacuri, a mai multor etnii: români, maghiari, șvabi, ucraineni, romi și alte neamuri, cei care au clădit aici o casă comună a empatiei și înțelegerii.

Faptul că în urmă cu 11 ani a fost dezvelit și la Satu Mare un bust al lui Taras Șevcenko demonstrează prețuirea de care marele poet se bucură și la noi. Este, cred, momentul să-l evoc și pe omul care și-a pus întreg sufletul pentru făurirea acestui monument de pioasă aducere aminte, fostul președinte al Uniunii Ucrainenilor din Satu Mare, domnul Mihai Macioca, alături de întreaga conducere de atunci a Uniunii.

Operă a reputatului sculptor sătmărean Radu Ciobanu, monumentul lui Taras Șevcenko, amplasat aici, în zona centrală a municipiului Satu Mare, rămâne un reper incontestabil al respectului și omagiului pe care întreaga comunitate sătmăreană le datorează acestui uriaș spirit.

Instituția Prefectului, pe care o reprezint astăzi aici, este mereu preocupată de problemele etniei ucrainene din județ, precum și de intensificarea relațiilor de cooperare transfrontalieră cu Ucraina, țară cu care județul nostru se învecinează.

Urez tuturor ucrainenilor din județul Satu Mare multă fericire și prosperitate, iar pilda marelui lor erou Taras Șevcenko să le lumineze gândurile și faptele.

Sunt convins că doar reciprocitatea poate da un sens articulat unei colaborări reale și îmi exprim speranța că relațiile cu vecinii noștri de la nord vor cunoaște un perpetuu progres, iar comunitatea ucraineană de la noi trebuie să fie liantul acestei legături” – a declarat directorul Cancelariei prefectului, Adrian Cozma.

Tags: aniversare  nastere  taras sevcenko  
775 vizite
Distribuie pe