Locale Altele
Sambata, 28 Ianuarie 2023
Sam, 28 Ian 2023
Proiecte de peste 4 milioane euro în Microregiunea Someş-Codru
GAL Someş-Codru  - Joi, 17 Septembrie 2015

La Valea Vinului a avut loc joi conferința de presă organizată de către Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Microregiunea Someş-Codru ca urmare a finalizării proiectului de implementare a “Planului de Dezvoltare Locală 2012 – 2015 al Microregiunii Someş-Codru”.

Asociaţia G.A.L. Microregiunea Someş-Codru a fost înfiinţată în anul 2010, atunci când s-au pus bazele unui parteneriat format din reprezentanţi ai administraţiei locale din comunele care alcătuiesc această microregiune, organizaţii non-guvernamentale locale şi reprezentaţi ai mediului de afaceri, scopul parteneriatului fiind acela de a atrage fonduri europene pentru dezvoltarea microregiunii.

Din Microregiunea Someș-Codru fac parte comunele: Valea Vinului, Medieșu-Aurit, Apa, Culciu, Crucișor, Homoroade și Bârsău.

Autorităţile locale precum şi locuitorii acestor comune au realizat în ultimii trei ani un număr de 61 de proiecte de investiţii din care 42 de proiecte cu o valoare totală de 4.136.887 Euro au reuşit să obţină finanţare din fonduri FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) şi de la bugetul naţional.

Valoarea sprijinului public nerambursabil oferit pentru implementarea cu succes a acestor proiecte este de 2.518.623 euro din totalul de 2.550.000 euro care au fost alocaţi către G.A.L. Microregiunea Someş-Codru.

Repartizarea proiectelor implementate sau în curs de implementare per comună se prezintă astfel: Culciu – 12, Valea Vinului – 9, Medieșu Aurit – 4, Apa – 4, Homoroade – 4, Crucișor – 4, Bârsău – 3 proiecte.

Din punct de vedere al tipurilor de proiecte, în ceea ce privesc autorităţile locale s-au sprijinit investiţii de circa 960.000 Euro în reabilitarea şi dotarea căminelor culturale, modernizarea de drumuri comunale şi investiţii pentru dotarea departamentelor de gospodărire comunală cu utilaje şi echipamente necesare bunei desfăşurări a activităţilor.

Pentru mediul privat s-au sprijinit investiţii în instalarea tinerilor fermieri (cca. 512.000 Euro), modernizarea exploataţiilor agricole prin dotarea acestora cu utilaje agricole (cca. 1.717.000), înfiinţarea şi sprijinirea microîntreprinderilor care activează în domeniul non agricol (cca. 775.000 Euro).

De asemenea a mai fost sprijinit un proiect de cooperare realizat de trei Grupuri de Acţiune Locală din judeţul nostru: G.A.L. Sud Vest Satu Mare, G.A.L. Zona Sătmarului şi G.A.L. Microregiunea Someş-Codru a cărui obiectiv este promovarea potenţialului turistic al teritoriilor acoperite de aceste Grupuri de Acţiune Locale.

Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru mulțumește tuturor persoanelor care s-au implicat activ în dezvoltarea microregiunii Someş Codru: membrilor asociaţiei, consiliului director al acesteia, comitetului de selecţie al proiectelor, departamentului administrativ, Consiliului Judeţean Satu Mare pentru sprijinul financiar acordat în vederea desfăşurării activităţilor, tuturor colaboratorilor şi nu în ultimul rând beneficiarilor de proiecte.

Eforturile considerabile depuse de către aceştia, împreună cu folosirea eficientă a resurselor publice şi private duc la creşterea economică şi îmbunătăţirea nivelului de trai  în comunele care alcătuiesc această microregiune.

2342 vizite
Distribuie pe