Locale Altele
Marti, 7 Decembrie 2021
Marti, 7 Dec 2021
Colonelul Vasile Sălăgean de la ISU „Someș” a ieșit la pensie
ISU „Someș” Satu Mare  - Vineri, 8 Noiembrie 2013

La Sediul ISU ,, SOMEŞ” al judeţului Satu Mare, într-un cadru festiv, a avut loc, vineri de la ora 12.00, ceremonia de trecere în rezervă, cu drept de pensie, a colonelului Vasile Sălăgean, conform ordinului Ministrului Afacerilor Interne,  nr. II/4755 din 09.10.2013, cu data de 2 noiembrie .

 

La această ceremonie au participat prefectul județului Eugeniu Avram, comanda inspectoratului, colegii din cadrul inspectoratului, colegi din şcoala militară de ofiţeri,  cadre în rezervă şi familile acestora.

 

Inspector Şef Colonel Dan Gheorghe i-a înmânat simbolurile pensionarilor, adică un baston, o pălărie şi o plachetă a inspectoratului.         

 

Pentru modul în care şi-a îndeplinit îndatoririle pe timpul cât a servit patria sub drapel, comanda unităţii îi mulţumeşte şi îi doreşte multă sănătate şi o pensie lungă şi frumoasă.

 

Colonelul Sălăgean Vasile s-a născut la data de 02.03.1958 în localitatea Stâna com. Socond, judeţul Satu Mare.

 

A absolvit Şcoala militară de ofiţeri de pompieri în anul 1980, Facultatea de drept din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 1996 şi Masteratul „Drept administrativ şi Statutul Funcţionarului Public în anul 2007.

 

La terminarea şcolii de ofiţeri de pompieri, i se acordă gradul de locotenent şi îşi începe cariera de ofiţer ca Locţiitor Comandant Companie I la Grupul de pompieri Harghita, până în anul 1984 când s-a mutat la Grupul de Pompieri „Someş” Satu Mare, unde de-a lungul carierei a ocupat mai multe funcţii, majoritatea fiind funcţii de conducere şi de unde acesta a trecut în rezervă cu drept la pensie cu gradul de colonel.

 

Col. Sălăgean şi-a adus o contribuţie deosebită, punând bazele Centrului Operaţional din cadrul ISU „Someş” al jud. Satu Mare, în calitatea de şef centru operaţional II, fiind numit în această funcţie în anul 2004, odată cu înfiinţarea acestei structuri.    

Pe parcursul activităţii desfăşurate în cadrul unităţii, şi-a adus contribuţia la întărirea disciplinei militare prin cunoaşterea şi aplicarea prevederilor legale şi a regulamentelor militare.

 

Din anul 2010 şi până la ieşirea la pensie a ocupat funcţia de Şef Serviciu II la Serviciul Protecţie Civilă, respectiv Serviciul Protecţie, Pregătire şi Educaţie Preventivă a Populaţiei. 

 

Foarte conştiincios, preocupat în permanenţă de îmbunătăţirea activităţii profesionale, a dat dovadă de o bună pregătire în conducerea, în coordonarea şi controlul tehnic de specialitate al activităţilor de protecţie civilă şi al situaţiilor de urgenţă, îndeplinindu-şi cu succes atribuţiile de îndrumare, control a modului de pregătire a populaţiei, salariaţilor, serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, autorităţilor, personalului de conducere şi de specialitate cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi protecţiei civile.

 

A participat cu succes la acţiunile de intervenţie în situaţii de urgenţă pentru salvarea şi protejarea oamenilor, bunurilor materiale, valorilor culturale  precum şi a factorilor de mediu.


Pe timpul executării misiunilor a dat dovadă de o bună pregătire în conducerea şi soluţionarea tuturor problemelor ivite, fiind apreciat pentru aceasta numai cu calificative foarte bune. Este un ofiţer integru, obiectiv şi corect cu o comportare demnă în familie şi societate.

 

1089 vizite
Distribuie pe