Locale Altele
Sambata, 28 Ianuarie 2023
Sam, 28 Ian 2023
Spitalulul Județean de Urgență Satu Mare a fost acreditat
Spitalul Județean Satu Mare  - Luni, 29 August 2016

Având în vedere prevederile art 173 și 175 din legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare și HG 629/2015 privind componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare  ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, spitalele care au primit autorizaţie de funcţionare înainte de luna iunie 2011 trebuie să aibă acreditarea obţinută de la Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) pentru a putea furniza servicii decontate de CNAS de la 1 iulie 2016. 

„Spitalele care nu obţin acreditarea nu vor mai putea încheia contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Un spital care nu este acreditat poate funcţiona fără relaţie contractuală cu sistemul public de asigurări. Dacă pacienţii vor accepta să primească îngrijiri medicale într-o unitate medicală neacreditată şi vor accepta să plătească pentru aceste servicii, unitatea va continua să funcţioneze”, arată ANMCS.

Procesul a început, în toată ţara, încă din 2011 şi prima etapă a acreditării încheându-se în luna iunie 2016.

Conform Ordinului NR 506/12.08.2016 Spitalulul Județean de Urgență SatuMare a fost încadrat în categoria ”NIVEL ACREDITAT”.

Această acreditare a fost obținută în urma unei evaluări desfășurate la toate sectiile, serviciile, compartimentele, laboratoarele, spitalului și ambulatoriului de specialitate, întoate locațiile acestuia. Procesul de evaluare în vedrea acreditării a durat 4 zile derulându-se în perioada 16-19 mai 2016.

În cadrul acestui proces au fost analizați și evaluate 1.700 indicatori specifici din 33 liste de verificare specifice standardelor referiotare la: activitatea de manegement, toate activitățile medicale și administrative, drepturile pacientului și urmărirea traseului pacientului de la sosirea în unitate până la externarea acestuia cuprinzând și interviul acestuia.

Acreditarea este modalitatea prin care se demonstrează că o unitate medicală face eforturi permanente să acorde îngrijiri medicale care să satisfacă așteptările pacienților, atât din punct de vedere al rezultatelor, cât și din punct de vedere al condițiilor în care se acordă.

Acreditarea confirmă că o unitate medicală dispune de resursele și de competențele profesionale necesare pentru a acorda îngrijiri medicale în specialitățile pe care le are în structură. Confirmă că o unitate medicală poate face ceea ce spune că face.

Pacientul care se adresează unei unități sanitare acreditate poate avea siguranța că va fi corect informat asupra problemelor lui de sănătate, asupra posibilităților respectivei unități de a i le trata și asupra asigurării continuității îngrijirii medicale până la rezolvare.

Într-o unitate acreditată există condiţii pentru aplicarea celei mai bune practici în domeniu și pentru luarea tuturor măsurilor pentru a evita riscurile ca pacientul să sufere prejudicii de orice fel pe durata tratamentului aplicat în respectivul spital.

Prezenta acreditare este valabilă 5 ani, la sfârșitul cărora spitalul trebuie să primească din nou o vizită de evaluare în vederea acreditării aferent ciclului II de evaluare a spitalelor.

 

Tags: spitalul judetean de urgenta  acreditat  satu mare  
1185 vizite
Distribuie pe