Locale Altele
Joi, 6 Mai 2021
Joi, 6 Mai 2021
ISU „Someș” Satu Mare și-a prezentat bilanțul pe anul 2016
Veronica Hodas  - Miercuri, 8 Februarie 2017

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Someș” Satu Mare s-a aflat miercuri la ora bilanțului, fiind singura instituție care și-a prezentat raportul de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate în anul 2016 cu ușile deschise, iar pe lângă oficialități și șefii de instituții la eveniment a fost invitată și mass media.

Colonelul Nicolae Dima a menționat faptul că obiectivul fundamental al activității desfășurate în perioada 2016 a vizat eficientizarea acțiunilor de prevenire și gestionarea tuturor situațiilor de urgență la nivelul zonei de competență.

Astfel că s-au întreprins acțiuni pentru creșterea rezistenței societății civile față de producerea dezastrelor naturale și asigurarea unui răspuns prompt și eficient al forțelor de intervenție, o abordare cuprinzătoare a managementului situațiilor de urgență la nivelul județului Satu Mare, reducerea timpilor de răspuns la intervenții, eficienizarea acțiunilor preventive prin implementarea conceptului de securitate la incendiu în acord cu cerințele reglementărilor europene actuale, gestionarea cu maximă eficiență a tuturor resurselor, îmbunătățirea cooperării și colaborării interinstituționale.

Centrul Operațional prin Monitorizarea situațiilor de urgență și dispecerat a gestionat anul trecut  un număr de 7.742 de apeluri de urgență față de 6.319 intervenții în anul 2015 cu o creștere de 2.5%

Dacă numărul intervențiilor a crescut, numărul incendiilor a scăzut de la 258 în 2015 la 231 în anul 2016, incendiile vegetale au avut o scădere considerabilă de 65.25% adică de la 161 câte erau în anul 2015 la 56, iar intervențiile SMURD au crescut de la 5.414 (2015) la 5.744 anul trecut. De asemenea a crescut numărul de acțiuni de protecție a comunităților de la 121 la 167.

Conform col. Nicolae Dima s-au redus timpii de intervenție atât la echipajele SMURD, cât și la autovehiculele de stingere a incendiilor.

ISU „Someș” a executat cu 56% mai multe controale de prevenire față de anul 2015. Numărul lor a crescut de la 1.193 la 1.862.  Controalele au vizat cu preponderență instituțiile, operatorii economici.

Media numărului de controale raportat la numărul de inspectori cu atribuții de control încadrați este de 124 controale, în creștere față de valoarea de 79 controale în anul de 2015.

De asemenea s-a constatat o creștere a numărului de cereri de acordare a asistenței tehnică de specialitate cu 181% (1.134 în 2016 față de 403 în 2015).

Pe toată perioada controalelor au fost constatate 11.760 deficiențe dintre acestea fiind soluționate 3.637 ceea ce reprezintă aproximativ 31% din total și au fost aplicate 7.488 avertismente și 631 amenzi contravenționale în cuantum de 1.386.102 lei.

În urma controalelor la fondul de adăpostire la obiective speciale și asanare pirotehnică au fost verificate 4 puncte de comandă, 146 adăposturi și 170 sirene.

În anul 2016 ISU „Someș” Satu Mare prin Centrul Operațional a organizat competiția națională de descarcerare și acordare a primului ajutor calificat faza a II-a – Zona 3, au suspus verificării 122 de planuri de intervenție la operatori economici și instituții dintre care 22 au fost respinse pentru nerespectarea legislației în vigoare.

Pentru îndeplinirea cerinței esențiale „securitate la incendiu și protecție civilă” pe linia corodonării, îndrumării și controlului activității de avizare/autorizare au fost întreprinse următoarele acțiuni: au fost emise 172 avize de securitate la incendiu, 71 autorizații de securitate la incendiu, 87 avize la transportul deșeurilor periculoase, 416 puncte de vedere și negații și 7 acorduri de focuri de artificii, au fost respinse 18 avize de securitate la incendiu și 30 autorizații de securitate la incendiu.

Tot anul precedent au fost executate 1.372 exerciții de alarmare în caz de incendiu și 21 pentru situații de protecție civilă în care s-au verificat planurile întocmite pentru activitășile practic-aplicative.

Conform Planului de pregătire în domeniulk situațiilor de urgență pe anulș 2016 au fost organizate și desfășurate: o convocare anuală cu conducătorii operatorilor economici sursă de risc incluși în PAAR și șefii celulelor de urgență, o convocare anuală cu cadrele tehnice psi/inspectori de protecție civilă, o convocare anuală cu conducătorii operatorilor economici care colectează fier vechi, un instructaj anual cu directorii de unități școlare și personalul didactic desemnat să execute pregătirea în domeniul situațiilor de urgență și două convocări semestriale cu șefii serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență și au fost desfășurate peste 1.198 de activități de informare preventivă a populației.

Pompierii sătmăreni au participat la diferite activități unde au obținut performanțe deosebite pe linia educației fizice și a sportului.

În concluzie, ISU „Someș” Satu Mare și-a îndeplinit misiunile încredințate, a gestionat situațiile de urgență și riscurile teritoriale, fapt „ce ne îndreptățește să afirmăm că suntem pregătiți profesional să intervenim în orice moment în scopul salvării oamenilor și protejării bunurilor mateiale”.

 

Tags: isu somes  bilant 2016  
1134 vizite
Distribuie pe