Locale Altele
Luni, 20 Septembrie 2021
Luni, 20 Sept 2021
Specialiștii în protecția mediului vor face evaluarea carnivorelor mari în județul Satu Mare
APM Satu Mare  - Joi, 19 Aprilie 2018

În perioada 14.04.2018 - 28.04.2018 se vor desfășura la nivelul județului Satu Mare acţiuni de evaluare a efectivelor  pentru speciile de animale sălbatice  strict protejate, respectiv: urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică, în vederea realizării studiilor speciale de evaluare a stării resurselor biologice din flora şi fauna sălbatică, ce se exploatează şi se valorifică în diferite scopuri economice şi sociale.

La această acțiune amplă participă Direcţia Silvică Satu Mare, Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Satu Mare,  AVPS Ariana 2006 Foieni, AV Silvatica, şi AVP Certeze în calitate de gestionari ai fondurilor cinegetice, împreună cu reprezentanţi ai Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice Câmpulung Moldovenesc, Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere Braşov, Garda Forestieră Oradea, Comisariatului Judeţean Satu Mare al Gărzii Naţionale de Mediu şi  ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare.

La aceste echipe mixte pot participa şi reprezentanţi ai custozilor ariilor naturale protejate (mai ales în zonele unde fondurile cinegetice se suprapun peste arii naturale protejate), ai institutelor de cercetare, ai universităţilor și  ONG-urilor cu preocupări privind protecția mediului, atât în faza de teren cât şi la verificarea corectitudinii înregistrărilor. Carnivorele mari (ursul brun, lupul si râsul) sunt specii de vârf ale piramidei trofice şi sunt considerate ca fiind specii cheie în funcţionarea ecosistemelor şi implicit în menţinerea echilibrului din cadrul biocenozelor.

Regiunea carpatică a României, deşi reprezintă mai puţin de 2% din suprafaţa Europei, susţine populaţii viabile şi stabile de carnivore mari: 30% din efectivele europene de lupi, 35% din efectivele de urşi bruni şi 25% din efectivele de râşi. Aceste carnivore de talie mare reprezintă specii simbol pentru conservarea biodiversităţii în Europa. Ele au un rol important în ecosistem prin controlul “top-down” pe care îl exercită pe teritorii întinse asupra populaţiilor pradă. Astfel, prezenţa acestor specii indică habitate naturale cu o valoare ecologică ridicată şi ecosisteme funcţionale, ce pot constitui un model pentru reconstrucţia ecologică în alte regiuni ale Europei.

Această evaluare se face pentru stabilirea efectivelor reale ale acestor specii şi în funcţie de efectivele optime pentru fiecare fond cinegetic, de nivelul pagubelor înregistrate, de tendinţa şi structura populaţiei se vor face propuneri de plafon maxim de intervenţie pentru sezonul de vânătoare 2018 – 2019.

Prin aceste măsuri de management se urmăreşte menţinerea populaţiilor de carnivore mari la un nivel optim care să le asigure supravieţuirea în cadrul ecosistemelor din judeţul Satu Mare.

Tags: evaluare  carnivore mari  satu mare  
737 vizite
Distribuie pe