Locale Altele
Miercuri, 17 August 2022
Mie, 17 Aug 2022
Se împlinesc 50 de ani de la inundațiile din anul 1970
Birou Presa ABAST  - Joi, 14 Mai 2020

În luna mai 1970 au fost devastate de ape mai mult de 1.500 de localități din România.

Inundaţiile au afectat tot arealul Someș-Tisa. Viiturile au avut un caracter cu totul excepţional, determinat de un complex de factori. Astfel, precipitațiile abundente înregistrate timp îndelungat, pe suprafețe întinse, peste care s-a suprapus topirea bruscă a stratului de zăpadă au provocat revărsarea majorităţii râurilor, iar în județul Satu Mare efectele au fost catastrofale.

S-au înregistrat debite care au atins valoarea de 3.600 m3/s, iar digurile de pe râurile Someș și Tur au cedat, în mai multe secțiuni. Caracteristica generală a viiturii înregistrate o constituie faptul că a avut un aspect singular (monoundic), reprezentând creşteri bruşte şi descreşteri lente.

Au fost pierderi de vieți omenești și s-au înregistrat importante pagube materiale, prin inundarea obiectivelor socio-economice, pagube evaluate la acel moment la peste 500 de milioane de lei. 

Viiturile excepţionale de pe râurile României din mai – iunie 1970 au avut consecinţe directe atât asupra activităţii socio-economice, cât şi asupra lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor. Totodată, aceste evenimente tragice au constituit baza pentru confirmarea unor metode şi procedee hidrometrice, pentru perfectarea altora şi elaborarea unora noi. De asemenea, aceste viituri au impus o reconsiderare a parametrilor statistici ai cursurilor de apă, introducând valori remarcabile ale debitelor maxime şi ale altor elemente de viitură.

Datorită programelor de investiții și de gospodărire a apelor, în judeţul Satu Mare s-au executat şi există în prezent: diguri  de apărare împotriva inundaţiilor, pe o lungime de peste 560 de kilometri, 250 de kilometri de regularizări de cursuri de apă, apărări de maluri și consolidări însumând 85 de kilometri.

De asemenea, în administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Satu Mare sunt două acumulări de apă permanente (Călineşti-Oaş, Hodișa) și șapte nepermanente (Borleşti, Crucişor, Moftin, Supur, Turț-Hodoș, Dada, Tămășeni).

Specialiștii Administrației Bazinale de Apă (ABA) Someș-Tisa au realizat proiecte investiționale importante pentru reducerea riscului la inundații. Astfel, Amenajarea Complexă Craidorolț-Vârșolț are în componență Acumularea Vârșolț, care regularizează debitele în aval, pe râul Crasna, în caz de viituri. Acumularea Vârșolț, care are un volum total de 40 de milioane de metri cubi de apă, a fost executată în perioada 1976 - 1979, iar în anul 2009 au fost finalizate lucrările de punere  în siguranţă a obiectivului, valoarea acestora depăşind 53 de milioane de lei.

Totodată, am reușit închiderea liniilor de apărare împotriva inundațiilor pe toate cursurile de apă transfrontaliere Someș, Tur și Crasna.

Abordarea integrată a managementului inundațiilor, având în vedere specificul transfrontalier al spaţiul hidrografic Someş-Tisa,  reprezintă dezideratul instituției noastre pentru apărarea cetățenilor.

 

Tags: inundatii  satu mare  
1187 vizite
Distribuie pe