Locale Altele
Sambata, 8 Mai 2021
Sam, 8 Mai 2021
Proceduri simplificate pentru plata taxelor la permise, înmatriculări
Prefectura Satu Mare  - Miercuri, 6 Iulie 2016

Prefectura Satu Mare ne-a transmis un comunicat de presă conținând aspecte privind simplificarea platii taxelor pentru permise/inmatriculari si pasapoarte.

De subliniat ca pe langa faptul ca se pot achita taxele printr-o mare varietate de instrumente si mijloace, pentru pasapoarte nu mai trebuie platite taxe in 2 locuri, cuantumurile acestora contopindu-se.

Taxele ce constituie venituri la bugetele locale se platesc in continuare la casieriile Primariilor.

Odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale, plata taxei de pașaport, precum și a tarifelor aferente serviciilor de permise şi  înmatriculări auto (confecționare și valorificare a  plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirea unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere) se poate face prin internet banking, virament, mandat   sau în numerar, pentru fiecare serviciu existând o plată unică.

Plata în numerar a acestor servicii nu se mai poate face prin casieriile CEC Bank.

Plata se poate face astfel:

1.   on-line în sistem internet banking, dar și de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către contul deschis de către Instituția Prefectului judeţul Satu Mare, astfel:

- pentru contravaloarea tarifelor aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere, în contul  IBAN: RO96TREZ546502601X011500

-  pentru pașapoarte, în contul IBAN: RO16TREZ546502602X011501

2.  prin mandat poştal la orice oficiu poştal din ţară, pentru toate tipurile de taxe;

3. numerar la ghişeele Trezoreriei Municipiului Satu Mare (Satu Mare, Pţa Romană nr 3-5) pentru toate tipurile de taxe;

4. la ghişeul serviciului comunitar taxele privind servicii de înmatriculări şi permise conducere auto;

5.  la casieria Instituţiei Prefectului, doar taxe privind emiterea paşapoartelor.   

Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informații: CNP-ul și numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN (conturile indicate mai sus, în funcție de serviciul solicitat), codul fiscal al Instituției Prefectului judetul Satu Mare  – CUI 3897254, suma și tipul de documente/servicii  pentru a cărui contravaloare se încasează plata. 

Cuantumurile  taxelor şi tarifelor serviciilor sunt următoarele:

Din domeniul paşapoarte:

- taxa eliberare pasaport electronic minor sub 12 ani (valabil 3 ani)     258 lei

 

- taxa eliberare pasaport electronic ( valabil 5 ani)                               283 lei

 

- taxa eliberare paşaport temporar (valabil 1 an)                                  219 lei

 

- taxa eliberare adeverita privind libera circulatie in străinătate               22 lei

Din domeniul inmatriculări auto şi permise de conducere:

- contravaloare plăcuţe cu număr înmatriculare

                 - tip A (pentru autoturisme) 1 bucată                                          20 lei

 2 bucăţi                                          40 lei

                 - tip B (pentru remorci mari) 1 bucată                                         23 lei

                 - tip C (pentru motociclete)  1 bucată                                         17 lei

 

- atribuire număr de înmatriculare preferenţial                                           45 lei

 

- păstrare combinaţie număr de înmatriculare                                           30 lei

 

- contravaloare certificat de înmatriculare                                                  37 lei

 

- contravaloare autorizaţie provizorie de circulaţie                                       13 lei

 

- contravaloare permis de conducere                                                          68 lei 

Taxele care se fac venit la bugetele locale se achită în continuare la casieriile primăriilor de pe raza de domiciliu respectiv sediu social al solicitantului. 

Tags: plata  taxe  pasapoarte  
1648 vizite
Distribuie pe