Locale Altele
Sambata, 8 Mai 2021
Sam, 8 Mai 2021
Primarii din GAL Someș-Codru au fost în schimb de experiență la colegii din Austria
GAL Somes-Codru  - Duminica, 23 Aprilie 2017

În cursul acestei săptămâni, o delegaṭiea Grupului de AcṭiuneLocalã (GAL) Microregiunea Someṣ-Codru a participat la un schimb de experienṭã cu alte douã GAL-uri din zona Kaprun – Austria, respectiv la GAL Nationalpark Hohe Tauern ṣi GAL KUUSK.

Scopul acestei acṭiuni a fost stabilirea de legãturi în vederea realizãrii unor proiecte de cooperare precum ṣi schimbul de bune practici între cele 3 GAL-uri în vederea implementãrii propriilor strategii de dezvoltare localã.

Grupurile de Acṭiune Localã sunt parteneriate public - private menite sã atragã fonduri europene destinate finanṭãrii proiectelor administratiilor publice locale, dar ṣi a proiectelor provenite din mediul privat local.

Schimbul de experienṭã a constat în diverse întâlniri cu primarii din localitãṭile Kaprun, Mittersill,  Bramberg, Kufstein ṣi Kössen, în cadrul cãrora au  fost prezentate proiecte de dezvoltare locale ale celor doua GAL-uri austriece pentru perioada 2014-2020 precum ṣi vizitarea unor proiecte de succes finanṭate prin aceste structuri: cooperativa de procesare a merelor, centru pentru sprijinirea mamelor tinere, muzeu de prezentare a resurselor locale, înfiinṭarea unor trasee în vederea promovãrii potenṭialului turistic, susṭinerea producãtorilor locali prin organizarea unor festivaluri ṣi târguri de promovare a produselor locale.

Din delegaṭia care a reprezentat GAL-ul din judeṭul nostru au fãcut parte Pataki Csaba - preṣedinte al Consiliului Județean Satu Mare, primarul comunei Valea Vinului, Radu Cristea, primarul comunei Medieṣu Aurit, Radu Iancu, primarul comunei Bârsãu, Traian Ciurdaṣ, primarul comunei Cruciṣor, Romi Coza, primarul comunei Apa, Radu Trandafir precum ṣi personalul din cadrul departamentului administrativ al GAL.

“A fost o experienṭã beneficã pentru noi în special în contextul în care în scurt timp vom începe implementarea Strategiei de Dezvoltare Localã 2016-2020 a Microregiunii Somes-Codru prin care vom atrage fonduri FEADR pentru sprijinirea unor proiecte de investiṭii ṣi servicii în teritoriul acoperit de GAL-ul nostru” - a declarat Radu Cristea, preṣedintele GAL Microregiunea Someṣ-Codru.

Tags: gal  vizita  austria  
1200 vizite
Distribuie pe