Locale Altele
Luni, 27 Septembrie 2021
Luni, 27 Sept 2021
Zeci de dispoziţii ale primarilor, revocate
Sergiu Lenghel  - Marti, 26 Ianuarie 2010

Prefectul Radu Giurcă a invitat marţi în sala de şedinţe a Palatului Administrativ şefii instituţiilor deconcentrate pentru a-şi prezenta raportul activităţii pe anul 2009.

Din bilanţ am aflat, printre altele, faptul că la Prefectură au fost depuse nu mai puţin de 148 de petiţii, sesizări sau memorii, cele mai multe, respectiv 127, fiind primite de la cetăţeni.

 

Cinci petiţii au fost remise spre soluţionare de la Preşedintele României, şase de la Guvernul României, două de la Ministerul Administraţiei şi Internelor şi opt petiţii au fost analizate de la alte instituţii centrale sau locale.

 

Multe sesizări au fost formulate de diverşi cetăţeni nemulţumiţi de modul în care instanţele de judecată s-au pronunţat în dosarele care au avut ca obiect revendicarea dreptului de proprietate asupra unor terenuri. Pe parcursul verificărilor, într-un număr de 12 cazuri s-a constatat că aspectele reclamate întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, fiind sesizată Poliţia.

 

Corpul de control s-a confruntat în cursul anului trecut cu mai multe sesizări formulate la adresa primarului comunei Călineşti-Oaş privind presupuse ilegalităţi săvârşite de acesta în calitate de preşedinte al comisiei de aplicare a legii fondului funciar, precum şi cu privire la modul în care a cheltuit edilul banii publici.

 

Sesizări cu privire la cheltuirea suspectă a banilor publici au venit şi la adresa primarilor din comunele Ardud, Terebeşti şi Craidorolţ, dar şi cu privire la gestionarea defectuoasă a unor fonduri europene la primăriile din Crucişor sau Negreşti-Oaş.

 

La audienţele susţinute săptămânal de Instituţia Prefectului au fost primiţi 515 cetăţeni veniţi cu diverse probleme: 147 - sociale, 220 - fond funciar, 54 - reclamaţii împotriva administraţiei publice şi/sau serviciilor publice deconcentrate, respectiv 94 - probleme edilitar - gospodăreşti şi personale.

 

La Serviciul juridic şi contencios administrativ s-au  analizat peste 42.000 acte administrative, din care 3.067 hotărâri ale consiliilor locale şi 39.440 dispoziţii ale primarilor.

Potrivit raportului, 156 de acte administrative au fost supuse procedurii prealabile sau atacate la instanţa de Contencios Administrativ.

 

În urma sesizărilor Prefecturii, 143 de acte administrative, respectiv 31 de hotărâri ale consiliilor locale şi 112 dispoziţii ale primarilor au fost revocate. Cinci hotărâri ale consiliilor locale şi opt dispoziţii ale primarilor au fost atacate în contencios administrativ, printre acestea aflându-se şi cel referitor la concesionarea lucrărilor de reabilitare a străzilor din cartierul Micro 16 sau cel privind  aprobarea unui schimb de teren între S.C. Magnum Investiţii Imobiliare S.R.L. şi Municipiul Satu Mare.

 

În cursul anului trecut, au fost organizate cinci şedinţe ale Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Agricole şi Forestiere, în care au fost validate sau invalidate propunerile a 38 comisii locale. Astfel, ca urmare a validărilor, au fost soluţionate cererile de retrocedare a 768 persoane îndreptăţite. În judeţ, terenurile agricole şi forestiere au fost retrocedate în proporţie 91,35%.

 

Împotriva Hotărârilor Comisiei Judeţene sau ale comisiilor locale au fost introduse acţiuni la diferite instanţe. În prezent sunt pe rol 262 cauze, care se află în diferite faze de judecată, în care juriştii din cadrul serviciului au formulat întâmpinări şi au depus actele solicitate de către instanţe pentru soluţionarea cauzelor.

Tags: bilant  prefectura  2009  
1865 vizite
Distribuie pe