Locale Altele
Vineri, 25 Iunie 2021
Vin, 25 Iun 2021
Poliția a dat amenzi la primării, biserici și săli de jocuri de noroc
Poliția Satu Mare  - Miercuri, 4 Mai 2016

Sub coordonarea Direcţiei de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii structurilor judeţene sătmărene de ordine publică au efectuat o serie de acţiuni, atât pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor contra patrimoniului agenţilor economici, cât şi pentru îmbunătăţirea modului de executare a serviciului şi sporirea vigilenţei personalului de pază şi protecţie.

Acţiunile de control au avut ca obiectiv informarea factorilor responsabili din cadrul societăţilor comerciale cu privire la necesitatea adoptării cerinţelor minimale de securitate şi identificarea obiectivelor ce operează cu valori şi prezintă vulnerabilităţi generatoare de riscuri la securitatea fizică.

În urma activităţilor desfăşurate în acest an au fost controlate 518 obiective,(unitati de invatamant, primarii, cabinete medicale, muzee și lăcașe de cult care dețin obiecte din patrimoniul național) ocazie cu care au fost aplicate un număr de 22 sancţiuni datorate unor disfuncţionalităţi la sistemele de protecție mecano-fizică și sistemele tehnice de pază și alarmare adoptate de unitățile controlate, în valoare totală de 17.100 lei.

De asemenea au fost controlate un nr. de 112 săli si incinte de exploatare a jocurilor de noroc si 29 de casierii furnizori de utilităţi, fiind aplicate un nr. de 63 amenzi  unităţilor si 1 sancțiune aplicată prestatorilor serviciilor de securitate in valoare totală  de 53.300 lei.

Controalele au fost axate pentru identificarea vulnerabilităţilor obiectivelor controlate, existenţa certificatelor de conformitate pentru spaţiile de depozitare a valorilor monetare (seifuri, case de bani, etc.), precum şi  transportul valorilor monetare în condiţii de siguranţă.

Pentru verificarea modului de executare a serviciilor de pază de către personalul societăţilor specializate, au fost controlate puncte de lucru şi obiective ale acestora dar şi societăţi licenţiate în sisteme tehnice de alarmare împotriva efracţiei.

Concluzii

Conform  celor constatate în teren, rezultă că un număr ridicat de unități nu respectă în continuare cerințele minimale de securitate sau nu au adoptat nici o formă de pază,  controalele fiind axate pe acest palier, verificându-se existența pazei umane, a sistemelor de alarmare împotriva efracției, a sistemelor de supraveghere video și a  protecţiei mecano-fizice.

O mare parte dintre lăcașurile de cult și unitățile de învățământ din mediul rural  nu au implementat cerinţele minimale, astfel că, se impune determinarea factorilor responsabili de a se conforma dispoziţiilor legale incidente.

Ca urmare a deficienţelor constatate, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate, poliţiştii au dispus măsuri cu termene de remediere a deficienţelor constatate, urmând ca obiectivele  să fie recontrolate la sfârşitul perioadei acordate pentru determinarea conducătorilor de unităţi de  respectare a cadrului legal.

Poliţia Română, prin structurile specializate, va continua acţiunile care vizează legalitatea funcţionării societăţilor specializate de pază şi evaluarea eficienţei serviciilor prestate de acestea.

 

Tags: amenzi  primarii  scoli  biserici  
1326 vizite
Distribuie pe